Nowy plac zabaw

Pod koniec listopada na placu przy przedszkolu przy ul. Wrocławskiej 111 zamontowane zostały
nowe, zakupione przez Urząd Gminy Czernica urządzenia zabawowe dla oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Na plac maluchy czekały bardzo długo, bo oddziały otwarto w
styczniu. Nie do końca odpowiada on oczekiwaniom rodziców . Za blisko 50 tys. zł zamontowano
tylko cztery urządzenia. Jednak nowy plac bardzo cieszy dzieci, a dorośli cieszą się, że jest
ogrodzony i zazieleniony. Uznając więc , że „lepszy rydz niż nic”, spokojniej patrzą na wiosenne
wyjścia dzieci na dwór.

Inne / przez

Post Author: Marcin