Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Zarząd Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zawiadamia, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:– 34,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).– 68,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane, bez segregacji).Opłata za lipiec 2022 r., płatna do 15 lipca 2022 r., powinna być wniesiona w […]

MPSZOK w gminie Czernica 2017

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Gminie Czernica jest zlokalizowany na terenie zrekultywowanego składowiska śmieci w Ratowicach. Odpady można będzie jak dotychczas wywozić  w godzinach: od 10:00 do 18:00 w terminach: 07-03-2017 r. 07-04-2017 r. 21-04-2017 r. 12-05-2017 r. 26-05-2017 r. 09-06-2017 r. 23-06-2017 r. 06-07-2017 r. 19-07-2017 r. 03-08-2017 r. 18-08-2017 r. 07-09-2017 […]

Harmonogram wywozu śmieci 2017

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 ROKU – RATOWICE 2016 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień SEGREGACJA SZKŁO 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 BIO 11,25 8, 22 8,22 5,19 wtorek wtorek wtorek 1,8,12s, 22, 29 wtorek wtorek 15,29 13,27 PAPIER, TORZYWA SZTUCZNE, SUCHE […]