Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą skorzystać rodziny wielodzietne, a za takie uważa się te, które mają co najmniej troje dzieci. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia przez dzieci 18. lub 25. roku życia (w przypadku nauki). Rodzice mogą […]

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu, a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,  nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny […]

Nowe stawki opłat za wywóz śmieci

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia […]