Pani Stanisława Żukowska Honorowym Obywatelem Gminy Czernica

W połowie maja mieszkanka Ratowic Pani Stanisława Żukowska odebrała z rak WójtaWłodzimierza Chlebosza statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czernica. Z wnioskiemo nadanie tytułu wystąpili nasz radny Jarosław Jagielski i Towarzystwo Przyjaciół Ratowic.Wszyscy znamy Panią Żukowską jako osobę od lat bardzo zaangażowaną w życie lokalnejspołeczności. Emerytowany pedagog, animatorka kultury i wieloletni kierownik SzkołyPodstawowej w Ratowicach […]

Nowe obowiązki właścicieli budynków!

1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia wCentralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła ispalania paliw.Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniutermomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który […]

O CO CHODZI Z TYM SPISEM?

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań2021.Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludnościi mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstwrolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisupowszechnego […]

Ratowiczanie maja 10 lat!

Pod koniec czerwca br. Zespół Ludowy RATOWICZANIE obchodził swój jubileusz. Podczasuroczystości w naszej świetlicy artyści zebrali moc gratulacji, prezentów i serdeczności. Wśród wieluwspaniałych Gości, którzy zaszczycili to święto swoją obecnością byli przedstawiciele lokalnychwładz, organizacji społecznych, redakcji muzycznej Radia Wrocław, wszystkie zaprzyjaźnioneokoliczne zespoły, nasz Proboszcz, przyjaciele zespołu. Wszyscy dziękowali za wytrwałość,poświęcenie, zachowywanie tradycji i radość jaką […]

Dobry Duch Ratowic

Aktywne stowarzyszenie wiejskie to szansa. Szansa na ciekawe działania, na zdobyciepieniędzy dla wsi, szansa na uaktywnienie sporej grupy ludzi. Jest to też szansa na budowaniefajnej, przyjaznej miejscowości, takiej jakiej chcą jej mieszkańcy. Tak pomyśleliśmyprzyglądając się niegdyś działaniom prężnych stowarzyszeń na Opolszczyźnie. A może bytak u nas…Jak to się zaczęło?To był rok 2005. A u nas […]

Ratowice najciekawszą miejscowością Dolnego Śląska!!!

W trwającym przez dwa ostatnie, kwietniowe tygodnie plebiscycie TOP5 nanajciekawszą miejscowość Dolnego Śląska Ratowice zajęły pierwsze miejsce!W kwietniu Radio Wrocław wytypowało nasze Ratowice do grona pięciu finalistówplebiscytu na najciekawszą miejscowość Dolnego Śląska! Zwracano uwagę na położenie,zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe ale też działania, aktywność mieszkańców.Przez kolejne trzy soboty od 17 kwietnia do 1 maja 2021 mogliśmy […]

Z Ratowic do Afganistanu

Bartłomiej Haniszewski – trzydziestoletni mieszkaniec Ratowic, od 10 lat zawodowyżołnierz, lekarz. Na co dzień pracuje w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym, a dodatkowo robispecjalizację z chirurgii ogólnej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy ul. Weigla weWrocławiu.Bartek jest też wielkim fanem sportu – i to bardzo aktywnym fanem. To zresztą tradycjarodzinna. Poza jazdą rowerem, bieganiem i żeglarstwem […]

BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW

Jerzyk – niewielki ptaszek, który żyje głównie w locie. Jednak w okresie wiosenno-letnimzakłada gniazdo, aby na świat mogły przyjść pisklęta. Ten niepozorny maluch łapie nawet do20 tysięcy komarów DZIENNIE! Dlatego może nam bardzo pomóc w walce z uciążliwymiowadami.W ubiegłym roku nasz sołtys rozdał w Ratowicach kilkadziesiąt małych domków dlajerzyków, zakupionych przez gminę. W niektórych już […]

TOP5 najpiekniejszych dolnośląskich wiosek GŁOSOWANIE

Ratowice – leżą nad Odrą we wschodniej części powiatu wrocławskiego. Przed wojną ściągali tu na weekendy mieszańcy Breslau – w Ratowicach działały świetlice, restauracje, była też kręgielnia. Dziś to także popularne miejsce na wypady i spacery – cenią ją wędkarze i rowerzyści, a także miłośnicy przyrody – w dolinie Odry ustanowiono obszar NATURA 2000. Przez […]

RATOWICKIE SERCE

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętkizbiera się na cele charytatywne- zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomocdomom dziecka.Dlaczego więc nie pomóc innym, odkładając nakrętki, zamiast je wyrzucać?Ratowice też mają swoje serce na nakrętki. Stanęło przy sklepie Ewy i Waldemara Ceńkar.Jak widać Ratowiczanie mają wielkie serca, bo w pierwszym dniu zbiórki […]