Wycinka drzew na własnej posesji w 2019 roku.

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy […]

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

Za nami wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W najbliższej, pięcioletniej kadencji /2019 – 2024/ samorząd Ratowic tworzyć będą: Sołtys – Jarosław Jagielski Członkowie Rady Sołeckiej: Magdalena Brandys  Ewa Buczak  Ewa Ceńkar  Marek Malitowski  Artur Piechota  Daniel Michalski  Dawid Parzyszek  Błażej Haniszewski  Daniel Szałajko Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla naszej lokalnej społeczności.

Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą skorzystać rodziny wielodzietne, a za takie uważa się te, które mają co najmniej troje dzieci. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia przez dzieci 18. lub 25. roku życia (w przypadku nauki). Rodzice mogą […]

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu, a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,  nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny […]