Pływamy…  

Historia Ratowic, ta dawna, sprzed kilkuset lat i ta bliższa, sprzed kilkudziesięciu lat  jest nierozerwalnie związana z Odrą. Był czas, kiedy nazywano naszą miejscowość wioską barkarzy, funkcjonowała tu  wielka, jak na owe czasy, stocznia budująca statki, hodowano i odławiano ryby, kwitł handel i rekreacja na rzece.  Swego czasu  działały dwie przystanie z łódkami, które przewoziły […]