PUŹNIKI

Wkrótce, bo 13 lutego 2020 roku będziemy obchodzili 75 rocznicę tragedii mieszkańców Puźnik… Puźniki leżące w gminie Koropiec, w powiecie buczackim, w województwie tarnopolskim były zamieszkałe prawie w całości przez ludność polską. W 200 gospodarstwach mieszkało przed wybuchem II wojny światowej około 800 osób. W całej okolicy wieś znana była z sadów owocowych ciągnących się […]