Chór Parafialny „Vox Angelorum” /2006 – 2013/

W roku 2006  przy parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach powstał czterogłosowy, mieszany  chór parafialny „Vox Angelorum”. Prowadzenia chóru podjęła  się dwójka młodych, energicznych organistów i  i chórmistrzów Michał Mazurkiewicz i  Dobrosława Głowacka. Chór liczył ponad  30 osób –  amatorów sztuki wokalnej – od młodzieży po osoby w starszym wieku,  z Ratowic i sąsiednich miejscowości. […]

Ścieżka historyczna w Ratowicach

Ratowice to wieś, która  istnieje już blisko osiemset lat.  Wiatr historii przenosił ja z rak do rąk, wiele się działo, wiele informacji  przepadło, ale wiele historii  przetrwało.  Ratowice mają też swój mały  wkład w różne istotne dla Polski wydarzenia historyczne. Dzieje tych ziem i ludzi warte są upamiętnienia. Stąd pomysł stworzenia ścieżki historycznej, która przybliży […]

Uczniowie pamiętają…

Dnia 21 października uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Ratowicach wraz z wychowawcą Panem Grzegorzem Jarząbkiem udali się, jak co roku, z misją posprzątania i zapalenia zniczy na pomniku ku czci pomordowanych w „Arbeitserziehungslager Rattwitz”w czasie II wojny światowej. To była świetna lekcja historii i wychowania dla naszych dzieci, które z zaangażowaniem […]

Chór Parafialny „Vox Angelorum” /2006 – 2013/

W roku 2006 przy parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach powstałczterogłosowy, mieszany chór parafialny „Vox Angelorum”. Prowadzenia chóru podjęła siędwójka młodych, energicznych organistów i i chórmistrzów Michał Mazurkiewicz iDobrosława Głowacka. Chór liczył ponad 30 osób – amatorów sztuki wokalnej – odmłodzieży po osoby w starszym wieku, z Ratowic i sąsiednich miejscowości. Członkowiechóru, mimo że nie […]

Tajemnice i ciekawostki z Ratowic

Jednym z synów właściciela zamku w Jelczu był Johann Dietrich Saurma v. Jeltsch. W wyniku podziału majątku po zmarłym ojcu odziedziczył m. in. dobra w Rattwitz. Jako najwyższy rangą urzędnik (odpowiednik polskiego wojewody) Księstwa Wrocławskiego otrzymał w 1638 r. tytuł barona. Prawdopodobnie to właśnie on zbudował dla swojej rodziny zamek w naszej miejscowości. Wojna Trzydziestoletnia […]

Archiwum Ratowic

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od kilku lat  tworzy Cyfrowe Archiwum Ratowic. Gromadzimy  stare  zdjęcia  wsi i jej mieszkańców, a także archiwalne dokumenty, pisma, mapy, pamiętniki, pocztówki. Wielką historyczną wartość maja dla nas nie tylko bardzo stare pamiątki, ale  nawet fotografie z lat 80 – tych i 90 – tych XX wieku. Przedłużamy ich życie przez zeskanowanie […]

Ratowice – Mała Ojczyzna /cz.18/

Pamiętnik z Rattwitz Tym razem podsyłam fragmenty pamiętnika mieszkańca Rattwitz. Nazywał się Hans Staar i kilka lat swojego dzieciństwa i wczesnej młodości spędził w naszej wsi. Po wojnie skończył studia  i zamieszkał w Poczdamie. Dolny Śląsk był jego wielką miłością, wielokrotnie tu bywał i nawet uczył się języka polskiego. W każdą sobotę unosił się w […]

PUŹNIKI

Wkrótce, bo 13 lutego 2020 roku będziemy obchodzili 75 rocznicę tragedii mieszkańców Puźnik… Puźniki leżące w gminie Koropiec, w powiecie buczackim, w województwie tarnopolskim były zamieszkałe prawie w całości przez ludność polską. W 200 gospodarstwach mieszkało przed wybuchem II wojny światowej około 800 osób. W całej okolicy wieś znana była z sadów owocowych ciągnących się […]

Na zdjęciu Franz Mehl z żoną Johanną

Jaki jest związek Franciszka Mehla z Ratowicami? Otóż jego korzenie wywodzą się prostoz Ratowic. Jego dziad, Daniel protoplasta rozległej familii Mehlów, pochodził właśnie zewangelickiej („niemieckiej”) miejscowości Rattwitz (Ratowice w Oławskim), gdzie z koleiich przodkowie przywędrowali ponoć kiedyś z odległego Rheinlandu. Daniel około 1800roku wraz z rodziną przeniósł się do Brzezia (Finkenstein). Po krótkim epizodzie w […]

Lekcja historii

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ratowicach odwiedzili tuż przed Świętem Zmarłych pomnik więźniów hitlerowskiego Karnego Obozu Pracy w Ratowicach, z czasów II Wojny Światowej. To już tradycja, że młodzież naszej szkoły odwiedza to miejsce pamięci. W czasie wojny przebywało w Ratowicach około 2 tysięcy więźniów: Polaków, Ukraińców, Żydów iFrancuzów. Nie jest znana dokładna liczba ofiar obozu […]

Wyjątkowa lekcji historii…

Niesamowite pływające muzeum, opowiadające o historii rozwoju żeglugi oraz o ludziach –miłośnikach transportu wodnego, dziś rano zacumowało w ratowickim kanale żeglugowym.Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacja OtwartegoMuzeum Techniki przygotowała dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Ratowicach warsztaty ilekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, pt." Odrzańska Odyseja". Pod pokładem pływającego muzeum barkitowarowej Ż-2107 […]

Ratowice Mała Ojczyzna (cz.16) Ratowice pod koniec wojny

Do końca 1944  roku mieszkańcy Rattwitz nie odczuwali w istotny sposób okropności wojny. Dopiero odgłosy zbliżającego się frontu i przejeżdżające przez wieś kolumny  wozów pancernych, wzbudziły niepokój i uświadomiły manipulacje niemieckiej propagandy. W nocy 20 stycznia 1945 r. zarządzono ewakuację ludności cywilnej. Było bardzo mroźno, termometry wskazywały -22 stopnie. Miejscowe władze perfekcyjnie przygotowały plan wymarszu. […]