Harcerski zlot

Harcerze byli w Ratowicach prawie od zawsze. Już od 1953 roku prężną drużynęharcerską prowadził nauczyciel, pana Mirosław Kropacz, wielki zapaleniec,instruktor imiłośnik harcerstwa.Po kilku latach przerwy, drużyna harcerska i zuchowa odrodziła się w ratowickiejplacówce w roku 1966, biorąc pod swoje skrzydła zespół muzyczny „CzerwonyKapturek”, który wtedy został przekształcony w Harcerski Zespół Pieśni i Tańca. Tak jakwcześniej […]

Pani Stanisława Żukowska Honorowym Obywatelem Gminy Czernica

W połowie maja mieszkanka Ratowic Pani Stanisława Żukowska odebrała z rak WójtaWłodzimierza Chlebosza statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czernica. Z wnioskiemo nadanie tytułu wystąpili nasz radny Jarosław Jagielski i Towarzystwo Przyjaciół Ratowic.Wszyscy znamy Panią Żukowską jako osobę od lat bardzo zaangażowaną w życie lokalnejspołeczności. Emerytowany pedagog, animatorka kultury i wieloletni kierownik SzkołyPodstawowej w Ratowicach […]

Wycieczka do Wrocławia

Okazuje się, że wcale nie znamy go tak dobrze jak nam się wydaje! Uświadomiliśmy to sobiedzięki wędrówkom po mieście i cudownym opowieściom oprowadzającej nas przewodniczkiPani Marty Miniewicz, w jedną sierpniowych sobót. Stare Miasto, Panorama Racławicka, Rynek z dwoma ratuszami, unikatowy, zaciszny i tajemniczy Ostrów Tumski z majestatycznąkatedrą, kamieniczki, kościoły, wieże i zaułki są teraz mniej zagadkowe. Podziwialiśmypiękno nadodrzańskich bulwarów, mosty […]

Nowe obowiązki właścicieli budynków!

1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia wCentralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła ispalania paliw.Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniutermomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który […]

O CO CHODZI Z TYM SPISEM?

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań2021.Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludnościi mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstwrolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisupowszechnego […]

Ratowiczanie maja 10 lat!

Pod koniec czerwca br. Zespół Ludowy RATOWICZANIE obchodził swój jubileusz. Podczasuroczystości w naszej świetlicy artyści zebrali moc gratulacji, prezentów i serdeczności. Wśród wieluwspaniałych Gości, którzy zaszczycili to święto swoją obecnością byli przedstawiciele lokalnychwładz, organizacji społecznych, redakcji muzycznej Radia Wrocław, wszystkie zaprzyjaźnioneokoliczne zespoły, nasz Proboszcz, przyjaciele zespołu. Wszyscy dziękowali za wytrwałość,poświęcenie, zachowywanie tradycji i radość jaką […]