Skwer im. Mieszkańców Puźnik w Ratowicach

Od 23 czerwca, już oficjalnie, skwerek w centrum wsi możemy nazywać Skwerem im. Mieszkańców Puźnik. Taką nazwę przyjęła Rada Gminy Czernica na wniosek naszego Sołtysa, Rady Sołeckiej wsi Ratowice i Towarzystwa Przyjaciół Ratowic. Ta nazwa to przypomnienie o pierwszych powojennych mieszkańcach naszej miejscowości przybyłych tu z odległych Puźnik na Podolu. To nasz hołd i pamięć […]