Skwer im. Mieszkańców Puźnik w Ratowicach

Od 23 czerwca, już oficjalnie, skwerek w centrum wsi możemy nazywać Skwerem im. Mieszkańców Puźnik. Taką nazwę przyjęła Rada Gminy Czernica na wniosek naszego Sołtysa, Rady Sołeckiej wsi Ratowice i Towarzystwa Przyjaciół Ratowic. Ta nazwa to przypomnienie o pierwszych powojennych mieszkańcach naszej miejscowości przybyłych tu z odległych Puźnik na Podolu. To nasz hołd i pamięć dla tych, którzy postawieni w nowej trudnej rzeczywistości budowali z odwagą i mozołem dzisiejszą tożsamość tej społeczności. To także wyraz naszej wdzięczności wobec przodków, którzy jako pierwsi, tu w Ratowicach, tworzyli naszą wiejską wspólnotę. Teraz mamy miejsce, które zawsze będzie o tym przypominać – Skwer im. Mieszkańców Puźnik. Jarosław Jagielski sołtys Ratowic

Inne / przez

Post Author: Marcin