1% podatku dla TPR 2022

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic – to niewiele, a może zdziałać wiele!Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacjapożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatkuprzekazanego nam przez podatników ale nakłada jednocześnie wiele obowiązkówzwiązanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła. Na co można wydaćte środki? […]

1% podatku dla TPR 2020

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic – to niewiele, a może zdziałać wiele!Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacjapożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatkuprzekazanego nam przez podatników ale nakłada jednocześnie wiele obowiązkówzwiązanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła. Na co można wydaćte środki? […]

1% podatku dla TPR 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatku przekazanego nam przez podatników, ale nakłada jednocześnie wiele obowiązków związanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła.

Czytaj więcej o 1% podatku dla TPR 2015