Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą skorzystać rodziny wielodzietne, a za takie uważa się te, które mają co najmniej troje dzieci. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia przez dzieci 18. lub 25. roku życia (w przypadku nauki). Rodzice mogą […]

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu, a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,  nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny […]