Mamy patrona szkoły

Zgodnie z § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.) uprawnione organy Szkoły Podstawowej w Ratowicach, tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, złożyły w dniu […]