Historia Szkoły Podstawowej w Ratowicach

Powojenna historia Szkoły Podstawowej w Ratowicach sięga 1945 roku, kiedy to przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski przybyli do Ratowic z Puźnik w okolicach Buczacza w woj. tarnopolskim. We wsi zastali dwie czynne szkoły: większą poewangelicką i małą szkołę przyklasztorną. We wrześniu w jednej z nich, tej mniejszej, dzieci rozpoczęły naukę pod opieką starszych dziewcząt: Marii […]