SPRAWOZDANIE SOŁTYSA ZA 2021 ROK

Rok 2021 to był kolejny trudny rok, w cieniu pandemii. Jednak życie sołectwa toczysię cały czas. Mimo niewielkich środków, korzystając z hojności sponsorów i podpierając sięfunduszem sołeckim udało się zrealizować wiele rzeczy. Dlatego jak co roku o tej porze,przygotowałem sprawozdanie z działalności sołtysa za poprzedni rok, które zwyczajowoprzedstawiam na pierwszym wiejskim zebraniu w nowym roku, […]