Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Zarząd Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zawiadamia, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:– 34,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).– 68,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane, bez segregacji).Opłata za lipiec 2022 r., płatna do 15 lipca 2022 r., powinna być wniesiona w […]