Sołtys informuje…

Trwają prace remontowe przy szczytowej ścianie budynku świetlicy w Ratowicach /w parku/.Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkóworaz orzeczeniem technicznym . Fundamenty już odgrzybiono, zaizolowano i ocieplono.Szczytowa ściana będzie oczyszczona i zaspoinowana, a wnęki ocieplone. Na szczycie zostanąwstawione nowe okna.Mamy nadzieję, że dzięki tym pracom w świetlica będzie zabezpieczona, a na sali łatwiej […]