Ratowice najciekawszą miejscowością Dolnego Śląska!!!

W trwającym przez dwa ostatnie, kwietniowe tygodnie plebiscycie TOP5 nanajciekawszą miejscowość Dolnego Śląska Ratowice zajęły pierwsze miejsce!W kwietniu Radio Wrocław wytypowało nasze Ratowice do grona pięciu finalistówplebiscytu na najciekawszą miejscowość Dolnego Śląska! Zwracano uwagę na położenie,zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe ale też działania, aktywność mieszkańców.Przez kolejne trzy soboty od 17 kwietnia do 1 maja 2021 mogliśmy […]