Czy będzie przejście przez Odrę?

Wiele emocji wzbudziła ostatnio sprawa otwarcia przejścia przez śluzę i jaz w Ratowicach dla ruchu turystycznego. Cała seria spotkań z dyrekcją RZGW, samorządami, mieszkańcami. Sprawą interesowało się też Radio Wrocław. Petycję z prośbą o otwarcie szlaku turystycznego podpisało w wersji papierowej i elektronicznej ponad cztery tysiące osób. Przypomnijmy – chodzi o przejście przez śluzę i […]