Fundusz Sołecki na 2022 rok

Rada Sołecka wsi Ratowice na spotkaniu 27 września podjęła kilka ważnych dla nas uchwał.Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celuprzeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która wprowadziła w art.27zasadę, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po […]

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 ROZDYSPONOWANY

Każdego roku Rada Gminy Czernica wyodrębnia w budżecie gminy fundusz sołecki czyliśrodki pieniężne dla poszczególnych miejscowości naszej gminy. Wysokość przydzielonychśrodków finansowych zależy od liczby mieszkańców wsi. O tym, na co przeznaczyćpieniądze przyznane sołectwu decydują mieszkańcy podejmując uchwałę na zebraniuwiejskim. Nie są to bardzo duże pieniądze i nie rozwiążą wszystkich problemów sołectwa aleproces podejmowania decyzji o […]