1% podatku dla TPR 2016

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic! Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatku przekazanego nam przez podatników, ale nakłada jednocześnie wiele obowiązków związanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła.

Na co można wydać te środki? Wyłącznie na działalność statutową. Czyli np.: na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem różnych imprez i uroczystości. Część tej kwoty stanowi obowiązkowy wkład własny finansowy do projektów realizowanych przez TPR , z których korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie generujemy zysków. Efekt naszej pracy oparty jest na bezpłatnej- społecznej pracy członków stowarzyszenia oraz innych osób bezinteresownie nas wspierających. Również zarząd TPR nigdy nie pobierał i nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Zadowolenie mieszkańców i ich chęć udziału w wydarzeniach jakie organizujemy jest dla nas największą zapłatą i motywacją do działania. Ilość wpłat dokonanych w ramach 1% jest dla nas dowodem zaufania wpłacających. Pieniądze jakie w ubiegłym roku w ramach odpisu podatku otrzymaliśmy od Państwa pomogły nam w organizacji wielu przedsięwzięć jak Parada Św. Marcina, Dożynki, Piknik Rodzinny w szkole, wyścig kolarski, biegi uliczne dla młodzieży, turnieje piłkarskie dla dzieci, stypendium dla jednego z uzdolnionych dzieci, kuligi i wiele innych. Przy wsparciu gminy prowadziliśmy kilka projektów: zajęcia taneczne i piłkarskie dla dzieci, muzyczna oprawa zespołu „Ratowiczanki”, gimnastyka dla dorosłych, zimowe wyjazdy w góry, integracyjny turniej niepełnosprawnych, cykl wycieczek po Dolnym Śląsku. Dzięki pomocy miejscowych sponsorów mogliśmy cyklicznie wydawać dla państwa „Wieść Ratowickie” i „Kalendarz Ratowicki”, prowadzić stronę internetową Ratowic i profil towarzystwa na facebooku. Dają one szanse na docieranie z informacjami o tym co robimy. Zrealizowaliśmy też przy wykorzystaniu środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Czernica duży projekt, którego efektem jest piękny Wirtualny Spacer po Ratowicach. Wszystkim Przyjaciołom Ratowic, za dotychczasowe wpłaty oraz za każdą inną formę pomocy serdecznie dziękujemy. Aby przekazać 1% podatku na TPR, należy wskazać w zeznaniu podatkowym Towarzystwo Przyjaciół Ratowic i podać numer KRS 0000256956

Post Author: Marcin

Dodaj komentarz