1% podatku dla TPR 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatku przekazanego nam przez podatników, ale nakłada jednocześnie wiele obowiązków związanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła.

Przekaż  1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic!

 Na co można wydać te środki? Wyłącznie na działalność statutową. Czyli np.: na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem różnych imprez i uroczystości. Część tej kwoty stanowi obowiązkowy wkład własny finansowy do projektów realizowanych przez TPR , z których korzystają  dzieci, młodzież i dorośli. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie generujemy zysków. Efekt naszej pracy oparty jest na bezpłatnej- społecznej pracy członków stowarzyszenia oraz innych osób bezinteresownie nas wspierających. Również zarząd TPR nigdy nie pobierał i nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Zadowolenie mieszkańców i ich chęć udziału w wydarzeniach jakie organizujemy jest dla nas największą zapłatą i motywacją do działania. Ilość wpłat dokonanych w ramach 1%  jest dla nas  dowodem zaufania wpłacających.

Pieniądze jakie w  ubiegłym roku w ramach odpisu podatku otrzymaliśmy od Państwa  pomogły nam w organizacji wielu przedsięwzięć  jak Parada Św. Marcina, Dożynki, Piknik Rodzinny w szkole, wyścig kolarski, biegi uliczne dla młodzieży, turnieje piłkarskie dla dzieci, stypendium dla jednego z uzdolnionych dzieci i wiele innych. Przy wsparciu gminy prowadziliśmy kilka projektów: zajęcia taneczne i piłkarskie  dla dzieci, muzyczna oprawa  zespołu „Ratowiczanki”, gimnastyka dla dorosłych,  zimowe wyjazdy w góry, integracyjny turniej  niepełnosprawnych, cykl wycieczek po Dolnym Śląsku. Dzięki pomocy miejscowych sponsorów mogliśmy cyklicznie wydawać dla państwa „Wieść Ratowickie” i „Kalendarz Ratowicki”, prowadzić stronę internetową Ratowic i profil towarzystwa na facebooku. Dają one szanse na docieranie   z informacjami o tym co robimy.  Zrealizowaliśmy też przy wykorzystaniu środków z  budżetu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Czernica duży projekt, którego efektem jest piękny Wirtualny Spacer po Ratowicach.

Wszystkim Przyjaciołom Ratowic, za  dotychczasowe wpłaty oraz za każdą inną formę pomocy serdecznie dziękujemy.

Aby przekazać 1%  podatku na TPR,  należy  wskazać w zeznaniu podatkowym Towarzystwo Przyjaciół Ratowic i podać  numer KRS  0000256956

 

Post Author: Marcin

Dodaj komentarz