Zebranie wiejskie 28.03.2017

UWAGA ZEBRANIE!!!

Zapraszam mieszkańców Ratowic na zebranie wiejskie w dniu 28 marca 2017 (wtorek) o

godzinie. 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 52 w Ratowicach.

W PRZYPADKU BRAKU QUORUM , ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM

TERMINIE O GODZ. 18.15 TEGO SAMEGO DNIA.

Porządek zebrania:

1.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności oraz wykonania funduszu

sołeckiego w roku 2016.

2.    Planowane działania na rok 2017.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2017 rok.

4.    Sprawy różne.

W zebraniu weźmie udział Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz.

Zapraszam

SOŁTYS WSI RATOWICE

Jarosław Jagielski

Post Author: Marcin