ZASADY WYNAJMU ŚWIETLICY W RATOWICACH

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czernica w sprawie wysokości cen i opłat za
korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czernica z 5 lipca 2016, które określa
ceny i sposób wynajmowania sal wynajęcie świetlicy w Ratowicach kosztuje:
 800zł +VAT za 4 doby
 500 zł +VAT za 3 doby
 250 zł +VAT za 2 doby
 150 zł +VAT za 1 dobę
 50 zł +VAT za 1 godzinę
W każdym przypadku (poza wynajmem na godziny) do ceny trzeba doliczyć
jeszcze opłatę za zużyty prąd, gaz i wodę.

Mieszkańcy sołectwa mogą złożyć do gminy wniosek o 50% zniżkę. Wyjątkiem jest
organizacja stypy, na którą świetlica użyczana jest nieodpłatnie /na 8 godzin/.
Termin wynajmu należy każdorazowo najpierw ustalić z opiekunem świetlicy czyli
sołtysem. Następnie trzeba zgłosić wniosek na stosownym druku do Urzędu Gminy,
najpóźniej 14 dni przed terminem /za wyjątkiem stypy/. Po uzyskaniu akceptacji wniosku
można już podpisać umowę , protokół i wnieść stosowne opłaty na konto gminy. Dopiero
po dopełnieniu wszystkich formalności otrzymamy klucze do świetlicy.

Post Author: Marcin