Wycinka drzew na własnej posesji w 2019 roku.

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba.

Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, które w określonych przypadkach zliberalizują powyższe obostrzenie. I tak zgodnie z art. 83f. ust. pkt 3a) ustawy – przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

W niektórych jednak sytuacjach – mimo że drzewo jest nasze, na naszej działce i nie zamierzamy go sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin. Urzędnik musi faktycznie ustalić:

1. nazwę gatunku drzewa;2. obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw.

Z zasady wójt  wnosi taki sprzeciw:

Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

Warto pamiętać o tym, iż przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć drzewo.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę.

Zgłaszać należy samemu drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia. Zezwoleniem objęta jest wycinka np. wycinka drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną

Źródło khttp://gazeta-wroclaw.pl/prawo/wycinka-drzew-na-wlasnej-posesji-w-2019-roku-co-mozna-wycinac-bez-zezwolenia/?fbclid=IwAR3qZdXDZPJqFDDqpwltvTQXnOaGpMBK5I1t2vhxumMsywY9lKPt0ofTFwkrajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.
1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą
właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy należy do
nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba.
Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, które w
określonych przypadkach zliberalizują powyższe obostrzenie. I tak zgodnie z art. 83f. ust. pkt 3a)
ustawy – przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zatem uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie
nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych
terenach.
W niektórych jednak sytuacjach – mimo że drzewo jest nasze, na naszej działce i nie zamierzamy go
sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy obwód
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;• 65 cm – w
przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;• 50 cm – w
przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,•
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do
oględzin. Urzędnik musi faktycznie ustalić:

 1. nazwę gatunku drzewa;2. obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej
  wysokości drzewo:
  posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.
  Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw.
  Z zasady wójt wnosi taki sprzeciw:
  Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w
  terminie 7 dni.
  Warto pamiętać o tym, iż przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o
  braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć
  drzewo.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę.
Zgłaszać należy samemu drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia. Zezwoleniem
objęta jest wycinka np. wycinka drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub
krzewu na obszarach objętych ochroną
Źródło khttp://gazeta-wroclaw.pl/prawo/wycinka-drzew-na-wlasnej-posesji-w-2019-roku-co-mozna-
wycinac-bez-
zezwolenia/?fbclid=IwAR3qZdXDZPJqFDDqpwltvTQXnOaGpMBK5I1t2vhxumMsywY9lKPt0ofTFwkrajo
brazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody

Post Author: Marcin