Wraca temat koleji dużych prędkości…

W połowie października uczestniczyłem w spotkaniu na temat planowanej budowy linii
kolejowej dużych prędkości nr 86 na odcinku Sieradz Północ – Kępno – Czernica Wrocławska
– Wrocław Główny. Spotkanie miało formę konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi
tematem samorządami. W trakcie spotkania przedstawiono 4 warianty przebiegu linii –
wcześniej już omawiane. Zmianie uległy jedynie kolory.
W41 – wariant pomarańczowy
W42 – wariant jasnoniebieski
W43 – wariant zielony
W44 – wariant granatowy na mapie.
Warianty pomarańczowy i jasnoniebieski przechodzą w okolicy istniejącej linii kolejowej
biegnącej przez Czernicę i częściowo Wojnowice. Natomiast wariant zielony przebiega w
bezpośredniej bliskości zabudowań w Ratowicach w pobliżu zalewu. Tak jak już wcześniej
pisałem linia ta to szybka kolej towarowa i osobowa Sieradz – Wrocław, bez przystanków po
drodze. Docelowo planowana przepustowość to 16 pociągów na godzinę, o prędkości nawet
do 350 km/h. Więc jasne jest jak wielka uciążliwość dla okolicznych mieszkańców wiąże się
z budową i eksploatacją tej linii.
Dlatego wszyscy uczestnicy spotkania z naszej gminy tym razem jednomyślnie
rekomendowali przyjecie wariantu granatowego, który omija naszą gminę.
Jednak rekomendacja to jeszcze nie decyzja. Decyzje zapadną po przeprowadzeniu przez
CPK konsultacji społecznych zaplanowanych na połowę listopada.
Urząd Gminy zaproponował dodatkowe konsultacje dla mieszkańców Czernicy, Wojnowic i
Ratowic, czekamy więc jeszcze określenie dokładnego terminu tych konsultacji.
To bardzo ważna sprawa, która może przesądzić o przyszłości Ratowic, dlatego apeluję
do wszystkich naszych mieszkańców o wielkie zaangażowanie w tę sprawę, pełną
mobilizację i wzięcie udziału w konsultacjach.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Jarosław Jagielski
Radny RG Czernica

Post Author: Marcin