ŚWIETLICA W RATOWICACH WCIĄŻ BEZ REMONTU

Na grudniowej sesji Rady Gminy Czernica, 18.12.2019 Jarosław Jagielski przedstawił
władzom gminy interpelację w sprawie stanu świetlicy w Ratowicach, następującej treści:
INTERPELACJA RADNEGO
Przedmiot interpelacji:
Konieczność jak najszybszego przystąpienia do remontu świetlicy wiejskiej w
Ratowicach.
Proszę o przedstawienie czy i w jaki sposób gmina zamierza zatroszczyć się o zabytkowe
obiekty użytkowe na swoim terenie, takie jak świetlica w Ratowicach, która nie jest wpisana
do rejestru zabytków, ale stanowi nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.
Jakie kroki podjęto w celu zbadania sygnalizowanego, złego stanu technicznego sali w
Ratowicach.
Czy i jakie kroki poczyniono w celu przygotowania projektu remontu?
Czy i jakie działania zaplanowano na 2020 rok?
UZASADNIENIE INTERPELACJI
Sala świetlicy w Ratowicach jest jedną największych i najpiękniejszych świetlic w naszej
gminie. Wybudowana w dużym kompleksie rekreacyjnym, w 1905 roku. Zawsze stanowiła
centrum kulturalne, wizytówkę wsi. Przez dziesięciolecia mieszkańcy własnym wysiłkiem i
własnymi środkami finansowymi dbali o utrzymanie świetlicy. Dzięki temu, kiedy wreszcie
doczekała się remontu w roku 2011, był to jeden z najmniej kosztownych remontów świetlic
w naszej gminie.
Ponieważ sala jest bardzo atrakcyjna, chętnie korzystają z niej mieszkańcy Ratowic, innych
miejscowości gminy i sąsiednich gmin. Poza wykorzystaniem na różnego rodzaju
uroczystości rodzinne i imprezy, z sali systematycznie korzysta także sołectwo, zespół
ludowy RATOWICZANIE, Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, szkoła, świetlica
środowiskowa, Ratowickie Koło Gospodyn i Gospodarzy, Koło Emerytów i Rencistów, Koło
wędkarskie, biblioteka i inne organizacje i instytucje. Świetlica jest często wynajmowana, a
co za tym idzie ulega zużyciu i wymaga remontu. Nie bez znaczenia jest też jej wiek.
Największym problemem obecnie są zagrzybione ściany, zacieki i spękane filary. W
fatalnym stanie są toalety, brakuje dobrego ogrzewania. Nie ma podjazdów i toalet dla osób z
niepełnosprawnościami. Natychmiastowej naprawy wymaga podłoga. Zaniechanie tych
napraw, mimo wielokrotnych próśb i apeli, wskazuje na brak należytej dbałości o mienie
gminne. Prowadzi także do nieodwracalnych uszkodzeń i tym samym znacznego podniesienia
kosztów przyszłych napraw, lub całkowitego wyłączenia sali z użytkowania. Brak
zaangażowania ze strony gminy dziwi tym bardziej, że kolejno remontowane są świetlice,
które są w dużo lepszym stanie niż ratowicka. Jako radny mam poważne obawy czy w tym
wypadku rzetelnie i obiektywnie oceniana jest hierarchia ważności wydatków gminnych.

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH PRÓBACH ZAŁATWIENIA
INTERPELACJI
Konieczność dokonywania sukcesywnych remontów sygnalizowana była wielokrotnie w
ciągu kilku ostatnich lat, także na piśmie m. in. poprzez.:
– systematyczne zgłaszanie remontu w propozycjach wsi do budżetu gminy w roku 2016,
2017, 2018, 2019
– wnioski z zebrań wiejskich
– pisma sołtysa z dnia 3.07.2017, 3.11.2017, 24.01. 2018 , 28.11.2018, 29.11.2018
– pismo z 9.08 2019 /wraz z dokumentacją fotograficzną/ o uwzględnienie remontu w
budżecie gminy na 2020 rok
– apel mieszkańców Ratowic do Wójta Gminy Czernica z 25 września 2019
ZAŁĄCZNIKI
1/apel mieszkańców Ratowic do Wójta Gminy Czernica
2/zdjęcia przedstawiające stan sali

Jarosław Jagielski

Radny Rady Gminy Czernica

 

Odpowiedź na interpelację- J. Jagielski

Post Author: Marcin