Sprawozdanie sołtysa za rok 2019

Przełom roku zawsze jest okazją do podsumowań i planów na przyszłość Jak co roku  przygotowałem sprawozdanie z działalności sołtysa za poprzedni rok. Zwyczajowo przedstawiam je na pierwszym wiejskim zebraniu. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Zarządzeniem wójta wszystkie zgromadzenia i zebrania zostały odwołane. Nie spotkamy się na razie, ale myślę, że  w ten sposób sprawozdanie dotrze nawet do szerszego grona osób.

Na początku 2019 roku  odbyły się wybory Sołtysa (31.03.2019) i Rady Sołeckiej (14.04.2019) na nową, pięcioletnią kadencję. W skład nowej Rady Sołeckiej  weszli: Magdalena Brandys, Ewa Buczak,  Ewa Ceńkar,  Marek Malitowski,  Artur Piechota, Daniel Michalski, Dawid Parzyszek, Błażej Haniszewski, Daniel Szałajko. Dziękuję  raz jeszcze wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i dziękuję  za zaufanie jakim mnie obdarzyliście wybierając na kolejną, piątą już kadencję.

Mimo, że budżet gminy od kilku lat prawie nas nie uwzględnia, to jak się okazuje Ratowiczanie to ludzie bardzo zaangażowani, a trudności ich tylko motywują, a nie zniechęcają. Dlatego mimo niewielkich środków, korzystając z  hojności sponsorów i podpierając się funduszem sołeckim  udało się zrealizować wiele rzeczy.

 1. Inwestycje

Podczas zebrań wiejskich i rozmów z mieszkańcami wskazali oni szereg spraw koniecznych do realizacji we wsi. Złożyłem je w formie wniosków do realizacji w budżecie gminy na 2019 rok. Były to:

 • Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej /wykupienie gruntu/
 • Budowa bezpiecznych zjazdów do Ratowic przy drodze wojewódzkiej /partycypowanie w kosztach/
 • Naprawa elewacji zewnętrznej budynku  gminnego w centrum

        wsi. 

 • Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku

        więźniów obozu Gross Rosen między Ratowicami i Czernicą.

 • Budowa przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej
 • Renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej
 • Zainstalowanie klimatyzacji i renowacja schodów wejściowych w świetlicy wiejskiej
 • Naprawa nawierzchni dróg gminnych
 • Wymiana barier na zakręcie Wrocławskiej.
 • Naprawa nawierzchni i budowa oświetlenia ul. Akacjowej
 • Uporządkowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu parku za świetlicą wiejską
 • Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą
 • Budowa chodnika w centrum wsi wzdłuż głównych ulic
 • Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu ulicy Słonecznej
 • Wykonanie nawierzchni ulicy Wiśniowej i Nowej
 • Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
 • Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej
 • Wykonanie fragmentu nawierzchni  ulicy tzw. Czereśniowej
 • Odtworzenie zaworów wodociągowych w drogach.
 • Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi

 

Niestety, w roku 2019 zrealizowano tylko jeden z tych postulatów:  wykonano nową nawierzchnię asfaltową na ul. Akacjowej, łączącej ulicę Polną z Wrocławską.

 Dlatego do budżetu na 2020 rok zgłosiłem  ponownie te potrzeby, dodając kolejne zaproponowane przez mieszkańców na wrześniowym zebraniu wiejskim:

 1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych, remont toalet, naprawa filarów,  zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie sali /.
 2. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu  ulicy Słonecznej , Spokojnej i Wrocławskiej przy cmentarzu.
 3. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji   burzowej

Ze środków budżetowych gminy w 2019 roku udało się   pozyskać 5600 zł na  rośliny do nasadzeń w sołectwie.

W ramach własnych środków  odnowiliśmy bariery na zakręcie ul. Wrocławskiej, zakupiliśmy choinki do gazonów  w centrum wsi, wykonaliśmy nasadzenia.

 1. Fundusz sołecki

Na 2019 rok dysponowaliśmy kwotą 41 641,87 zł z funduszu sołeckiego. Rozdzieliliśmy go wraz z Radą Sołecką zgodnie ze wskazaniem zebrania wiejskiego, z września 2018 roku w następujący sposób:

1) Uzupełnienie, projektowanie i zagospodarowanie placów wiejskich ogólnego dostępu, wykonanie  „witaczy”, wkopanie ławek i koszy na śmieci,  niwelacja terenów – 7999,97 zł

2) Zagospodarowanie terenów sołectwa,  zakup gazonów, zakup bramy wjazdowej na plac festynowy – 8642,02 zł

3) Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup patelni elektrycznej,  zakup i montaż zmywarki kapturowej –  9000,00 zł

4) Dofinansowanie druku „Kalendarza Ratowickiego” – 2000.00 zł

5) Zakup tuszu i papieru na gazetkę „Wieści Ratowickie” i zakup domeny internetowej do strony www – 2000,00 zł

6) Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców – 11 999,88 zł

III. Imprezy wiejskie

Tradycyjnie już  w 2019 roku odbyło się sporo cyklicznych imprez, znanych dobrze w całej gminie. Wszystkie te uroczystości odbyły się bez wsparcia z budżetu gminy, mimo że większość miała ogólnogminny zasięg.

Styczeń 2019 – koncerty kolędowe zespołu  „Ratowiczanie”  i  kapeli „Gieni Dudki”.

8.03 Dzień Sołtysa – trzecie, integracyjne spotkanie sołtysów naszej gminy.

10.03.2019  IV Babski Wieczór – miła wieczornica z  atrakcjami, przygotowana dla naszych Pań, z okazji Dnia Kobiet przez sołtysa. To impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz i cieszy się powodzeniem pań z całej okolicy.

 7.04 .2019 Jarmark Wielkanocny

 1.06.2019 Szkolny Piknik Rodzinny

15.09.2019  Niezwykły koncert  piosenek  Anny German  w wykonaniu Katarzyny Zawady laureatki „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German”.

12.10.2019  Biesiada Integracyjna  w plenerze.

11.11.2019  Święto Niepodległości z Paradą Św. Marcina – podniosła  uroczystość, którą  uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięła w niej udział grupa kilkuset osób, reprezentantów wszystkich miejscowości naszej gminy.

6.12.2019  Spotkanie ze Św. Mikołajem, z zabawami animacyjnymi i innymi atrakcjami.

15.12.2019 Jarmark Adwentowy

Odbyły się też  trzy bardzo udane zabawy integracyjne – karnawałowa , andrzejkowa i sylwestrowa

 1. Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy

Wiele imprez i uroczystości nie udałoby się tak dobrze, gdyby nie sponsorzy, a także  pomoc  Ratowickiego  Koła Gospodyń i Gospodarzy, które działa bardzo prężnie i z dużą korzyścią dla wsi. Mam w nim duże wsparcie. To dzięki jego pomocy wypracowany z zabaw dochód mogliśmy przeznaczyć na organizację Mikołajek, Parady św. Marcina, czy Babskiego Wieczoru.  Doposażamy też sukcesywnie świetlicę w  naczynia, drobny sprzęt i dekoracje. Właśnie ze środków sołectwa i Koła Gospodyń, naprawiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, wymieniliśmy baterie przy zlewach, zamontowaliśmy nowe półki w kuchni, zakupiliśmy sporo  drobnego wyposażenia.

W styczniu członkowie naszego koła wzięli udział w uroczystym  spotkaniu  w  Starostwie Powiatowym (11.01.2019), a we wrześniu (14.09.2019) Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy kolejny raz prezentowało się w  Kulinarnym Konkursie Powiatu Wrocławskiego w Siechnicach. Tym razem wróciliśmy bez nagrody, ale z nowymi, cennymi doświadczeniami. Przy pomocy Koła przygotowaliśmy piękny wieniec dożynkowy i domowy chleb na konkurs z okazji Dożynek Gminnych w Chrząstawie (24.08.2019). Nagrodę  w wysokości 300 zł przeznaczyliśmy na  nowe wazoniki do świetlicy.  Wieniec po dożynkach zanieśliśmy do kościoła, gdzie podczas uroczystej mszy dożynkowej (1.09.2019)  został poświęcony i  wszyscy mogli go podziwiać. Reprezentacja  koła uczestniczyła także (15.09.2019) w IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.  Ratowickie koło prezentowało swoje przysmaki na  wielu imprezach, a podczas  jarmarków jego stoisko było jednym  z najbardziej obleganych.  Nasze lokalne przepisy Koła Gospodyń i Gospodarzy wzbogaciły kalendarz Powiatu Wrocławskiego na 2020 rok i książkę „Kulinarny Powiat Wrocławski”.

 1. Świetlica wiejska

W świetlicy przez cały rok sporo się działo. Było 38  „wynajmów” na imprezy i uroczystości. Przypomnę jednak, że środki finansowe pozyskane z tych wynajmów trafiają do budżetu gminy. Poza imprezami wiejskimi, zebraniami i rodzinnymi uroczystościami , systematycznie odbywały się w świetlicy zajęcia gimnastyki dla pań z terenu całej gminy, próby zespołu, zajęcia, koncerty, uroczystości szkolne, pokazy, spotkania. Miały tam też swoje miejsce stałe zajęcia świetlicy środowiskowej „Kuźnia” , warsztaty ekologiczne i warsztaty florystyczne. Biwakowali u nas wrocławscy harcerze i zuchy.

Zabytkowa świetlica jest  intensywnie użytkowana i wymaga natychmiastowego remontu. Wnioskowałem o to w  propozycjach do budżetu przez kilka ostatnich lat. Na wrześniowym  zebraniu wiejskim wystosowaliśmy też apel mieszkańców Ratowic do wójta gminy Włodzimierza Chlebosza o umieszczenie remontu naszej świetlicy w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok, co dałoby szansę na szybką realizację tego zadania. Wnioski pozostały bez echa. Dlatego w grudniu złożyłem w tej sprawie interpelację radnego. Otrzymałem  odpowiedź, z której  wynika, że czynione są kroki w tym kierunku, ale w roku 2020 raczej nie możemy liczyć na remont.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Ratowickie stowarzyszenie jak zawsze było motorem wielu działań i aktywności mieszkańców naszej  wsi. W ubiegłym  roku Towarzystwo Przyjaciół Ratowic wzięło udział w konkursie ofert na realizacje zadań gminnych i otrzymało środki na dofinansowanie pięciu prowadzonych przez nie projektów :  zespół  RATOWICZANIE, gimnastykę dla aktywnych,  wycieczki w ramach POCZTÓWKI Z DOLNEGO ŚLĄSKA,  wyjazdy na narty i turniej integracyjny dla niepełnosprawnych dzieci, oraz projekt pt. MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA.  Łącznie pozyskano 21 700 zł.  Projekty zrealizowano i rozliczono. Ich efektem były m.in. całoroczne, regularne /dwa razy w tygodniu/zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej, wycieczki do Książa24.03, do Opola i Niemodlina 30.06, Koszęcina i Pławniowic 22.09, trzy  rekreacyjne wyjazdy na narty biegowe,  warsztaty florystyczne, zajęcia i warsztaty  dla zespołu ludowego.  Stowarzyszenie pomogło w sfinansowaniu nowych kamizelek dla artystów.  „Ratowiczanie” z powodzeniem reprezentowali nas na wielu ważnych imprezach. Do ważniejszych sukcesów należy zaliczyć zdobycie 3. miejsca na  VII Przeglądzie Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”, uświetnienie III Ogólnopolskiego  Zjazdu Miłośników Wołynia i Kresów w Świątnikach, koncerty w Strzegomiu, w Wójcicach i  w Oławskim Sanktuarium NPM Pocieszenia. 

VII. Inne działania

Wiele jest jeszcze do zrobienia.  Nadal nie udało się doprowadzić do poprawy warunków parkowania, a właściwie bezpieczeństwa przy szkole.  Elewacja kamienicy w rynku też zapewne długo  będzie szpecić. Są poważne, formalne trudności z uporządkowaniem parku za świetlicą. Niepokój mieszkańców budzi też problem zaśmiecania terenów nadodrzańskich.  Świetlica środowiskowa „Kuźnia” nie ma swojego miejsca. Jej zajęcia odbywały się  dwa razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej. Wielokrotnie i bez sukcesu prosiłem o udrożnienie kanalizacji burzowej przy ulicy Wrocławskiej. Wysłałem szereg pism m. in. w sprawie remontu świetlicy, komunikacji autobusowej, kanalizacji burzowej, oświetlenia przy cmentarzu, bramy na plac festynowy, przycinania lip, poprawy nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej między Ratowicami a Czernicą.  W czerwcu 2019 mieszkańcy wystosowali także do Wójta Gminy Czernica wniosek w sprawie konieczności poprawy  złej sytuacji komunikacyjnej Ratowic.

            Ale cieszymy się z każdego sukcesu. Mamy swoją,  aktualizowaną na bieżąco, stronę internetową, prężny profil na facebooku, a dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi wydajemy  nadal bezpłatne „Wieści Ratowickie” w sporym, jak na nasze możliwości, nakładzie – 350 sztuk. Już po raz trzynasty  ukazał się „Kalendarz Ratowicki”. Stale rośnie gromadzone przez TPR „Archiwum Ratowic”. Dało się zauważyć kilkunastoosobową ekipę RTC na bardzo trudnych biegach „Survival Race” i „Runnmagedon”, a także w zimowej, letniej i rowerowej edycji Biegu Piastów. Na początku października delegacja naszej miejscowości wzięła udział w corocznym   spotkaniu Puźniczan i Nowosiółczan w Jasieniu Żarskim.  Dużym powodzeniem cieszył się zorganizowany przeze mnie  29 września  owocny wyjazd na  Święto Grzyba do Międzyborza. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ratowicach, zdobyli  1. miejsce w regionalnym konkursie ekologicznym. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy  też dwie edycje dużych, bezpłatnych kursów  języka angielskiego dla dorosłych i kurs komputerowy. Wspólnie z TPR zorganizowaliśmy   cztery edycje cieszącego się  zainteresowaniem kursu motorowodnego dla mieszkańców gminy. Przygotowaliśmy też konkurs fotograficzny, którego efekty można podziwiać w naszym tegorocznym kalendarzu. W sierpniu odbyły  się bardzo udane I Zawody Wędkarskie o Puchar Sołtysa Ratowic. Ciekawym doświadczeniem  była lekcja na barce, która zacumowała w Ratowicach, ze specjalnym projektem dla uczniów naszej szkoły. Systematycznie swoje zdjęcia realizuje u nas ekipa filmowa „Pierwszej Miłości”. Relację z naszego  Jarmarku Adwentowego pokazała TV Echo 24. Zrealizowaliśmy też własny  film z Parady Św. Marcina.   Pod koniec listopada jako jeden z trzech sołtysów miałem zaszczyt reprezentować naszą gminę w organizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu  wizycie studyjnej w Brukseli, podczas  której mogliśmy wymienić doświadczenia, a także  porozmawiać o problemach wsi z unijnym komisarzem  ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dobrze układały się też kontakty i współpraca z wieloma samorządowcami z sąsiednich gmin.

 Cieszy  fakt, że coraz więcej osób chce mieszkać w Ratowicach, powstaje sporo nowych domów, mieszkańcy dbają o obejścia, a turyści chwalą urodę i czystość wsi. Aktywne są organizacje społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, Koło Emerytów i Rencistów, Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy, Koło Wędkarskie. Zawsze mogę liczyć na pomoc członków Rady Sołeckiej, lokalnych przedsiębiorców, szkoły, biblioteki  i niezawodnej młodzieży.

To tylko krótkie podsumowanie,  ale pamiętajmy, że za każdym wspomnianym przeze mnie zadaniem stoi ogrom pracy i zaangażowani, jak zawsze, Ratowiczanie. Dlatego Wam wszystkim, którzy nigdy nie odmawiacie mi pomocy DZIĘKUJĘ.

Jarosław Jagielski

Sołtys Ratowic

 

Post Author: Marcin