Sołtys informuje…

Trwają prace remontowe przy szczytowej ścianie budynku świetlicy w Ratowicach /w parku/.
Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz orzeczeniem technicznym . Fundamenty już odgrzybiono, zaizolowano i ocieplono.
Szczytowa ściana będzie oczyszczona i zaspoinowana, a wnęki ocieplone. Na szczycie zostaną
wstawione nowe okna.
Mamy nadzieję, że dzięki tym pracom w świetlica będzie zabezpieczona, a na sali łatwiej będzie
utrzymać odpowiednią temperaturę. Czekamy na efekty.

Post Author: Marcin