RATOWICKIE SERCE

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki
zbiera się na cele charytatywne- zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc
domom dziecka.
Dlaczego więc nie pomóc innym, odkładając nakrętki, zamiast je wyrzucać?
Ratowice też mają swoje serce na nakrętki. Stanęło przy sklepie Ewy i Waldemara Ceńkar.
Jak widać Ratowiczanie mają wielkie serca, bo w pierwszym dniu zbiórki już się zapełniło.
Nakrętki są sukcesywnie przekazywane na rzecz naszego lokalnego, dobrze Państwu
znanego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej”.
Serdecznie dziękujemy fundatorom serca – Ewie i Waldkowi Ceńkar i wykonawcy Sławkowi
Herich, który bezinteresownie włożył wiele pracy i czasu, by nasze serce było takie piękne.
Jak widać Sławek to nasza „złota rączka”! Dziękujemy!
A mieszkańców Ratowic zachęcamy do zbierania zakrętek i wrzucania ich do pojemnika.
Dobro powraca!

Post Author: Marcin