„Przenikanie”

We wrześniu odbyła się promocja książki o naszej gminie pt. "Przenikanie"- pani Haliny
Trojanowskiej, mieszkanki Czernicy. Autorka zebrała wspomnienia, wywiady, zdjęcia
mieszkańców gminy, ale również sąsiadów z gmin Siechnice, Długołęka i Jelcz – Laskowice.
To historia wielu pokoleń, poczynając od tych najstarszych a kończąc na ich wnukach i
prawnukach. W sumie sto sześćdziesiąt cztery osoby podzieliły się swoimi opowiadaniami i
w ten sposób są także współautorami publikacji. Wśród nich znaleźli się także Ratowiczanie
– Stanisława Żukowska, Beata Jagielska, Krystyna Skowera, Anna Nowacka, Anna
Świtkowska, Oliwia Radlak, Jarosław Jagielski. W swoich opowieściach pokazali kilka
epizodów, wrażeń i historii z życia naszej wsi widzianych ich oczyma. Te opowieści i te
historie wzajemnie się przenikają, dając pełniejszy, głębszy obraz. Publikacja jest
rozprowadzana w formie cegiełki – cały dochód idzie na wsparcie osób z autyzmem oraz
innymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Czernica oraz na zasilenie konta budowy
ośrodka "Miejsce na Ziemi". Warto poznać te, nierzadko bardzo osobiste historie, których nie
znajdziecie nigdzie indziej. Całość składa się na bardzo wyrazisty, choć z pewnością
subiektywny obraz życia lokalnych społeczności. Polecamy!!!/bj/

Post Author: Marcin