Pani Stanisława Żukowska Honorowym Obywatelem Gminy Czernica

W połowie maja mieszkanka Ratowic Pani Stanisława Żukowska odebrała z rak Wójta
Włodzimierza Chlebosza statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czernica. Z wnioskiem
o nadanie tytułu wystąpili nasz radny Jarosław Jagielski i Towarzystwo Przyjaciół Ratowic.
Wszyscy znamy Panią Żukowską jako osobę od lat bardzo zaangażowaną w życie lokalnej
społeczności. Emerytowany pedagog, animatorka kultury i wieloletni kierownik Szkoły
Podstawowej w Ratowicach cieszy się szacunkiem i uznaniem mieszkańców Ratowic i gminy
Czernica.
Dała się poznać jako inicjatorka wielu ważnych działań, m. in utworzenia drużyny
harcerskiej, zespołów muzycznych dla dzieci „Czerwony Kapturek”, „Mini Śląsk”, budowy
i opieki nad pomnikiem więźniów obozu AEL Rattwitz między Ratowicami i Czernicą.
Od wielu lat owocnie współpracuje z sołtysem i TPR na rzecz upowszechniania
tradycji i kultury. Wspólnie organizowaliśmy Klub Emeryta i Rencisty w Ratowicach, zespół
ludowy „Ratowiczanie”, przygotowywaliśmy oprawę dożynek wiejskich, gminnych i
powiatowych.
Zaangażowanie Pani Stanisławy zawsze udzielało się środowisku. Można nawet
powiedzieć, że była motorem wielu działań. Jest także nieocenionym źródłem wiedzy
o zwyczajach, tradycjach, historii. Chętnie dzieli się nią z młodzieżą. Mamy jej wsparcie
w wielu projektach, np. przy tworzeniu Archiwum Ratowic, do którego przekazała swoje
zbiory. Na szczególny szacunek zasługuje to, że mimo sędziwego wieku aktywnie udziela się
w prowadzeniu lokalnego zespołu ludowego, dba o zachowanie wartości i zwyczajów.
Szczególnie istotna dla Niej jest dbałość o zachowanie naszych dolnośląskich tradycji.
Pani Stanisława Żukowska od lat jest wzorem zaangażowania i aktywności dla
młodych pokoleń. Cieszymy się, że jej zaangażowanie zostało docenione. Gratulujemy tytułu
i życzymy wszelkiej pomyślności i wielu lat w zdrowiu. /tpr/

Post Author: Marcin