O CO CHODZI Z TYM SPISEM?

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności
i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw
rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu
powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech
demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy
powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
 mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy;
 stali mieszkańcy Polski przebywający w trakcie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą spisu jest sampospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę internetową
https://spis.gov.pl/, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdują się
również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowegoi zawartych w nim
pytań.
Można skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej
przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem
telefonu: 22 279-99-99.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub
telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Na terenie Gminy Czernica w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie
zaangażowanych stale 7 rachmistrzów spisowych. Tożsamość rachmistrza będzie można
zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, na stronie www.spis.gov.pl
oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Czernicy.
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.Rachmistrzowie
telefoniczni rozpoczną pracę od maja br. 
Na czas trwania spisu na trenie Gminy Czernica zostało przygotowanymiejsce wyposażone w
komputer i internet, dostępne dla mieszkańców chcących skorzystać z samospisu internetowego –
czyli obowiązkowej metody spisowej.
Gminny Punkt Spisowy jest zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy w Czernicy w budynku przy
ul. Kolejowej 3 i jest dostępny w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.15
– środa od 8.00 do 17.00.
W celu umówienia wizyty w Gminnym Punkcie Spisowym, proszę o kontakt pod numerem
telefonu: 603 402 385.

Pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą sięza pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na
stronie internetowej https://spis.gov.plmogą wziąć udział w Loteria promocyjnej NSP 2021.
Jej organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rozpoczęło się 22.04.2021 r. Należy pamiętać o zachowaniu
wiadomości z 10 – znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu, który po zakończeniu
samospisu dostaniemy na maila. 
W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań: I – 07.05.2021 r., II – 21.05.2021 r., III – 08.06.2021 r. IV-
18.06.2021 r., V- 02.07.2021 r., VI – 09.07.2021 r. i VII (losowanie nagród głównych) – 14.07.2021 r.
Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach
społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz Facebook.
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów
miejskich – Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16
województw.Szczegółowe informacje o Loterii są dostępne na stronie internetowej:
https://loteria.spis.gov.pl.
W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione
przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy
koniecznej.
Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje
wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
zamieszczane są na stronieinternetowej spis.gov.pl. Zachęcam także do kontaktu z Gminnym
Biurem Spisowym w Czernicy.
Jarosław Jagielski

Post Author: Marcin