Nowe władze TPR

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, to dobrze znana Ratowiczanom organizacja, która na stałe wpisała
się w życie naszej miejscowości. Od ponad 15 lat podejmuje wiele działań na rzecz społeczności wsi i
gminy. Wśród nich są działania promocyjne, szkolenia i kursy, zajęcia dla dzieci i dorosłych, wycieczki,
akcje charytatywne, reprezentacyjne, inicjatywy, imprezy, a także pozyskiwanie środków dla
Ratowic. Stowarzyszenie skupia blisko trzydziestoosobową grupę ludzi aktywnych, którzy realizują .
Dotychczas TPR zrealizowało setki ciekawych i przydatnych projektów, które służą nam wszystkim.
Jednym z nich jest także gazetka wiejska, którą właśnie macie Państwo w ręku, a która pojawia się w
Państwa domach już od 10 lat. Za te wszystkie wspaniałe działania serdecznie dziękujemy
zaangażowanym osobom, a zwłaszcza dotychczasowym wieloletnim, sprawdzonym władzom
stowarzyszenia.
Od stycznia 2020 roku Towarzystwo Przyjaciół Ratowic ma nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej.
Zmiany podyktowane są wymogami statutowymi, które nakładają obowiązek zmiany zarządu po
upływie dwóch kadencji. W nowych władzach stowarzyszenia znaleźli się: Beata Jagielska /Prezes/,
Marek Malitowski /wiceprezes/, Artur Piechota /wiceprezes/, Krystyna Skowera /sekretarz/, Dawid
Parzyszek /skarbnik/. W skład komisji rewizyjnej weszli: Lesław Haniszewski, Daniel Szałajko, Ewa
Ceńkar i Weronika Grześków.
Rok 2020 to bardzo trudny czas dla wszystkich, także dla organizacji pozarządowych. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną nie możemy zrealizować niektórych zaplanowanych działań. Nie
odbywają się pikniki i festyny, ze względów bezpieczeństwa ograniczyliśmy też wyjazdy na wycieczki,
na które już pozyskaliśmy środki z UG. Bez większych przeszkód natomiast odbywają się zajęcia
gimnastyki dla aktywnych, spotkania zespołu „Ratowiczanie”. Pracujemy nad kolejnym Kalendarzem
Ratowickim, rozbudowujemy Archiwum Ratowic, wzbogacamy stronę internetową Ratowic, szukamy
nowych rozwiązań i środków na nasze pomysły. Jednym z nich jest realizowany we współpracy z
sołectwem projekt ścieżki historycznej w Ratowicach. Jeszcze w tym roku przygotujemy i ustawimy
10 tablic nawiązujących do przedwojennej historii Ratowic. Środki na ten cel pozyskaliśmy w
połowie z Urzędu Marszałkowskiego i w połowie z funduszu sołeckiego. Mamy jeszcze wiele
ciekawych planów. Jeśli chcielibyście włączyć się w te działania, albo macie jakieś nowe propozycje
to zapraszamy w szeregi Towarzystwa Przyjaciół Ratowic.
Beata Jagielska

Post Author: Marcin