Nowe stawki opłat za wywóz śmieci

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów,
Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, zaczną
obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za
pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie
z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada
2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku
Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. poz. 5905).
Nowe stawki dla lokali mieszkalnych (deklaracja DO-1):
Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 15,00 zł / m-c
 2. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 30,00 zł / m-c
 3. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 45,00 zł / m-c
 4. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł / m-c
 5. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 75,00 zł / m-c
  Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od
  gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł miesięcznie.
  Stawka dla odpadów zmieszanych:
 6. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 23,00 zł / m-c
 7. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 46,00 zł / m-c
 8. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 69,00 zł / m-c
 9. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 92,00 zł / m-c
 10. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 115,00 zł / m-c
  Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od
  gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł miesięcznie.

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie.

Należna opłata za miesiąc styczeń 2019 r. płatna do 15 stycznia 2019 r. winna być wniesiona z

uwzględnieniem nowych stawek.

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji, jeżeli nie uległa zmianie ilość i wielkość
gospodarstw domowych oraz sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-1),
wielkość i ilość pojemników do gromadzenia odpadów i sposób gromadzenia odpadów (w
przypadku deklaracji DO-2).
 
Więcej informacji na www.sleza-olawa.pl

Post Author: Marcin