Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu, a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,
 nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte
baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze
plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy
fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady
rozbiórkowe i budowlane.
Lokalizacja: 
Na terenie zrekultywowanego składowiska w Ratowicach
/w określonym terminie w godzinach: od 10:00 do 18:00/
Terminy na 2019 rok:
11-01-2019 r. 
02-02-2019 r.
13-03-2019 r.
10-04-2019 r.
29-04-2019 r.
10-05-2019 r.
30-05-2019 r. 
12-06-2019 r.
28-06-2019 r.
12-07-2019 r.
30-07-2019 r.
07-08-2019 r.
28-08-2019 r. 
06-09-2019 r.
27-09-2019 r. 
11-10-2019 r. 
25-10-2019 r.
15-11-2019 r. 
11-12-2019 r.

Post Author: Marcin