Komunikacyjny pat

Rok temu POLBUS zawiesił połączenia linii Wrocław – Jelcz Laskowice w dni powszednie. Tym samym Ratowice zostały pozbawione połączeń komunikacji publicznej z najbliższym miastem. Autobusy BESKID nie wjeżdżają do Ratowic. Przy drodze 455 nie ma przystanków z zatokami, więc nie ma możliwości, by bezpiecznie zatrzymywali się tam przewoźnicy komunikacji publicznej. Część mieszkańców, nie ma możliwości dojazdu do banku, lekarza, do pracy i szkoły. Osoby dojeżdżające do Wrocławia mają wielki problem ze znalezieniem sensownego połączenia, a autobusy komunikacji gminnej Z2 nie są skorelowane z odjazdami pociągów. Problemy z komunikacją publiczną dotykają mieszkańców Ratowic od dawna, niestety w tym roku mocno się nasiliły. O tych kłopotach pisałem już kilka razy.

Ostatnio zwróciłem się w tej sprawie kilkakrotnie do Wójta Gminy Czernica (24.03.22, 17.08.22, 16.09.22), złożyłem też Interpelację Radnego – w sprawie poprawy sytuacji komunikacyjnej mieszkańców Ratowic (październik 2021), byłem także z petycją w POLBUSIE (3.09.2021), przekazałem dwukrotnie pismo do BESKIDU, rozmawiałem z przedstawicielami PKP, gminy Jelcz Laskowice i DSDiK. W sprawie przystanków przy drodze 455 także zwracałem się do Wójta, do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, oraz do Urzędu Marszałkowskiego (17.08.2022). W kwietniu wziąłem udział w wizji lokalnej w sprawie ustanowienia przystanków przy drodze 455. Każdego roku składam wnioski do budżetu gminy Czernica o poprawę naszej sytuacji. Prosiłem niedawno o pomoc jednego z posłów PIS na sejm. Niestety jak dotąd bezskutecznie. Zbyt mało pasażerów, nierentowne kursy, duży koszt budowy zatok – to główne argumenty moich rozmówców. Szukałem innych rozwiązań, np. specjalnych kursów na jelczańską strefę, czy wydłużenia linii gminnej do Łęgu, co nam dałoby możliwość połączeń z Jelczem Laskowicami. To opcje możliwe do realizacji przy odrobinie dobrej woli. Niektórzy zarzucają mi, ze za mało robię w tej sprawie. W tym miejscu liczę więc na zainteresowanie i pomoc mieszkańców Ratowic, nie tylko tych, którzy nie mają samochodów. Jeśli możliwe są jakieś inne kroki to chętnie się włączę. W większej grupie mamy większe szanse. A poniżej przedstawiam treść ostatniego mojego pisma wystosowanego w 16 września do Wójta Gminy Czernica. W odpowiedzi na to pismo Urząd Gminy Czernica zwrócił się 21 września do firmy BESKID o uwzględnienie wjazdu do Ratowic. Na razie bez odpowiedzi.

W imieniu mieszkańców wsi Ratowice zwracam się z prośbą o wystąpienie do Firmy BESKID o uwzględnienie wjazdu do wsi Ratowice na trasie Wrocław – Jelcz Laskowice.

Przypomnę, że w związku z bardzo trudną sytuacją komunikacyjną mieszkańców Ratowic wielokrotnie prosiliśmy urząd gminy o pomoc. Od lat trwa korespondencja w tej sprawie, a mimo to, mieszkańcy Ratowic są pozbawieni możliwości dojazdu do lekarza, do pracy, do szkół w Jelczu Laskowicach.

Niestety ostatnia odpowiedź UG w tej sprawie, z 31.08.2022 podpisana przez Pana Wicewójta Andrzeja Czecha nie zadawala mieszkańców Ratowic, a jej konkluzja nie pozostawia mieszkańcom Ratowic nadziei na poprawę sytuacji. W obszernym akapicie odpowiedzi zostaliśmy poinformowani o trudnej sytuacji finansowej gminy i o tym jak przewidujący był autor odpowiedzi nazywający siebie „niżej podpisanym”. Dowiedzieliśmy się także, że winnym „wykluczenia komunikacyjnego” Ratowic jest zarządca drogi! Potrzeby mieszkańców Ratowic zakwalifikowano jako „zadanie obce” niefinansowane przez UG. Jako Radny Rady Gminy znam i mógłbym tu przytoczyć całą listę zadań, nazywanych obcymi, które gmina jednak dofinansowuje. Ponadto uchwała RG, którą zasłania się „niżej podpisany” została podjęta 4.08.2022. Odmowne pismo z DSDiK, z 17 maja 2022 roku dotarło do mnie dopiero w sierpniu! Co zrobiono w tej sprawie przez te trzy miesiące?

Panie Wójcie, przypomnę tylko, że dbałość o poprawę jakości życia mieszkańców i o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Dotyczy to także lokalnego transportu zbiorowego. To nasze zadanie, a nawet misja – nie „zadanie obce”. Ponadto administracja publiczna może podejmować również działania niewładcze, polegające na inspirowaniu, koordynacji określonych przedsięwzięć. O tym nie ma mowy w Pańskim piśmie. A szkoda, bo wiem, że Wójt podejmował takie działania, a wskazanie choć jednego pomysłu mogłoby zastąpić poczucie arogancji i długotrwałego braku zainteresowania sygnalizowanymi wielokrotnie potrzebami Ratowiczan.

Taką kreatywnością i empatią wykazał się na przykład Pan Kacper Kaczmarek Kierownik Zespołu Przewozów firmy POLBUS, który w mailu (otrzymałem go do wiadomości) skierowanym do UG Czernica jeszcze w styczniu, wyszedł z propozycją cyt: „uruchomienia kursów realizowanych małym busem, które pozwoliłyby na dojazd do Jelcza- Laskowic do pracy, szkoły i urzędów, a także umożliwiających ewentualną przesiadkę na pociągi do Wrocławia (jako ewentualna alternatywa dla kursów gminnych, które skierowane są w drugą stronę)”. Przysłał nawet przykładową propozycję rozkładu jazdy. Czy urząd gminy „pochylił” się nad tym wariantem?

Proponowałem także wydłużenie kilku kursów linii Z2 do Łęgu, by mieszkańcy mojej miejscowości mieli szansę na przesiadkę na inne dostępne tam linie. To nie generowało wielkich kosztów, ale ta propozycja także nie została zrealizowana.

Zostaliśmy postawieni w sytuacji bez wyjścia. Dlatego teraz proszę o przekonanie zarządu firmy BESKID, by ich autobusy wjeżdżały do Ratowic. To nie generuje kosztów dla gminy a dla przewoźnika to tylko „strata” ok. 7 minut.

Panie Wójcie, pamiętając, że nie wszyscy maja własne auta i wobec tak stawianych przez urząd argumentów, proszę także wziąć odpowiedzialność za to, że zimą nasi uczniowie nadal będą musieli polami przemieszczać się rowerem do jelczańskiej szkoły średniej. Proszę wziąć odpowiedzialność za to, że mieszkańcy będą pieszo wędrować wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 455 bez chodnika, do przystanku autobusowego w Łęgu, lub przez pola do stacji kolejowej w Miłoszycach (do stacji w Czernicy nie mamy szansy bezpiecznie dojechać rowerem, ani na czas dojechać autobusem gminnym). A także za to, że starsze osoby muszą wynajmować transport, żeby dostać się do lekarza, czy na rehabilitację w Jelczu Laskowicach. Ja codziennie tłumaczę się mieszkańcom z niemocy urzędników”.

Jarosław Jagielski Sołtys wsi Ratowice

Post Author: Marcin