Interpelacja

                                                                                                                                         Czernica,  26.10.2021

Jarosław Jagielski

Radny RG Czernica

 

                         Pan Leszek Kusiak

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Czernica

 

INTERPELACJA RADNEGO

                                                          

Przedmiot interpelacji

 

POPRAWA SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCOW RATOWIC                                 I SĄSIEDNICH MIEJSCOWOŚCI

  1. Podjęcie działań w celu uruchomienia przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej 455, na wysokości Ratowic.
  2. Podjęcie koków w celu przywrócenia połączeń autobusowych POLBUS na linii Wrocław – Jelcz Laskowice w dni powszednie.
  3. Zwrócenie się do firmy BESKID o umożliwienie pasażerom dojazdu do i z Ratowic, przez uwzględnienie wjazdu ich autobusów do tej miejscowości.

 

UZASADNIENIE INTERPELACJI

Miejscowość Ratowice ze względu na swoje położenie na obrzeżach gminy                         i dodatkowo na uboczu drogi wojewódzkiej 455, boryka się z problemami komunikacyjnymi, a nawet z wykluczeniem komunikacyjnym od lat. Nagminne jest omijanie miejscowości przez autobusy komunikacji publicznej i systemowe pomijanie miejscowości przez autobusy „Beskid”, które wg rozkładu nie wjeżdżają do Ratowic. Wielu problemów przysparza również    komunikacja wewnątrzgminna, ze względu na zbyt małą ilość dostępnych kursów i brak korelacji z komunikacją kolejową. Dodatkowo brak ścieżki pieszo – rowerowej przy bardzo niebezpiecznej drodze między Ratowicami i Czernicą, praktycznie uniemożliwia  dostęp             do stacji PKP dla uczniów i osób, które nie posiadają  samochodu.

Od listopada 2021 roku spółka POLBUS zawiesza kursowanie autobusów w dni powszednie na linii Wrocław – Jelcz Laskowice. Tym samym – w i tak trudnej sytuacji komunikacyjnej w naszej gminie – mieszkańcy kilku miejscowości: Kamieniec, Gajków, Jeszkowice, Czernica i Ratowice zostali pozbawieni kilku bezpośrednich kursów dziennie do/z centrum Wrocławia, a także w przypadku takich miejscowości jak Ratowice czy Gajków jedynych możliwych połączeń z Jelczem –Laskowicami. Wielu mieszkańców Ratowic należy do przychodni lekarskich w Jelczu Laskowicach, jeżdżą do pracy, do banku, na pocztę, itd. Jest też spora grupa uczniów dojeżdżających  do jelczańskiej szkoły średniej. W tej chwili zostali bez możliwości dojazdu. Informację o tym fakcie POLBUS podał na tydzień przed planowanym zawieszeniem kursów!

Dużym utrudnieniem dla okolicznych mieszkańców jest brak możliwości korzystania z regularnych połączeń Wrocław – Jelcz Laskowice linii obsługiwanej przez autobusy BESKID. Autobusy te nie wjeżdżają do Ratowic.

Pewnym rozwiązaniem tego problemu byłoby usytuowanie przy drodze wojewódzkiej przystanków autobusowych na wysokości Ratowic. Dałoby to pasażerom – zwłaszcza               do/z Ratowic i możliwość korzystania z linii BESKID.

 

Dlatego w trosce zapobieżenie wykluczeniu komunikacyjnemu  mieszkańców Ratowic , ich dostęp do komunikacji publicznej i o możliwość dojazdu mieszkańców innych miejscowości do Ratowic proszę o

1) pilne podjęcie kroków w DSDiK, w celu uruchomienia przystanku autobusowego przy drodze  wojewódzkiej 455, na wysokości Ratowic,

2) podjęcie rozmów ze spółką POLBUS w celu przywrócenia połączeń autobusowych na linii Wrocław – Jelcz Laskowice w dni powszednie,

3) podjęcie rozmów ze spółką BESKID w celu uwzględnienia w rozkładach wjazdu do Ratowic.   

 

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH PRÓBACH ZAŁATWIENIA INTERPELACJI

 

1.Prośby i petycje mieszkańców sprawie komunikacji np. z 30.05.2018 do UG, 24.05.2017 do Polbus – PKS, 11.03.2016 do UG, pismo z 24.07.2018. i pismo sołtysa z petycją mieszkańców Ratowic do spółki POLBUS z 3.09.2021/bez odpowiedzi/.

  1. Interpelacja radnej Magdaleny Brandys w sprawie komunikacji z 12.07.2016 roku
  2. Pismo z 29.07.2019 i interpelacja radnego Jarosława Jagielskiego w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej między Ratowicami i Czernicą z 1.09.2020
  3. Wnioski Sołectwa do budżetu gminy Czernica z lat 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 w sprawie poprawy warunków komunikacyjnych i w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej między Ratowicami i Czernicą.
  4. Wniosek Zebrania Wiejskiego wsi Ratowice z 28 marca 2017 r. o wystosowanie pisma           z Urzędu Gminy do zarządcy drogi wojewódzkiej 455 z prośbą o wybudowanie przy tej drodze przystanków autobusowych dla mieszkańców na wysokości Ratowic.

                                                                                                       Z poważaniem

                             

 

 

 

 

Post Author: Marcin