Dziękujemy!

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe
udzielone naszemu Stowarzyszeniu w postaci odpisu 1% podatku w 2020 roku. .
Od kilkunastu lat prowadzimy szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową i
sportową na rzecz naszego regionu. Działamy społecznie dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Organizujemy imprezy, zajęcia edukacyjne, szkolenia, wydajemy gazetkę, pozyskujemy
środki i realizujemy projekty, dbamy o dobry wizerunek naszej wsi, podejmujemy wszelkie
inicjatywy, które służą dobru naszej miejscowości i jej mieszkańców. Pracujemy dla Was.
Jako że jesteśmy organizacją pożytku publicznego i nie prowadzimy działalności
gospodarczej, bez Państwa wsparcia nasza praca nie byłaby możliwa.
Wszystkim Przyjaciołom Ratowic, za dotychczasowe wpłaty oraz za każdą inną formę
pomocy serdecznie dziękujemy i prosimy o przekazanie 1% podatku na TPR w 2021 roku.
Aby to zrobić należy wskazać w zeznaniu podatkowym Towarzystwo Przyjaciół Ratowic i
podać numer KRS 0000256956
Możecie też Państwo zawsze przekazać dowolną wpłatę na konto Towarzystwa
Przyjaciół Ratowic /w tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać WPŁATA NA
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ/. Numer konta:04 9585 0007 0020 0200 0299 0001 BS
w Oławie.
Nawet najmniejsza pomoc, którą Państwo nam oferujecie jest bezcenna. Jesteście dowodem
istnienia ludzi dobrej woli na których można polegać.

Prezes TPR
Beata Jagielska

Post Author: Marcin