Dyplom dla najciekawszej wsi dolnegośląska

Niedawno dotarł do nas dyplom i gratulacje przekazane przez Radio Wrocław dla Mieszkańcom
Ratowic za zdobycie tytułu najciekawszej dolnośląskiej wsi, który Państwu przekazujemy!

Post Author: Marcin