DOBRE DUCHY RATOWIC

Pod koniec stycznia mieliśmy wielką przyjemność spotkać się w ratowickiej świetlicy, w
gronie naszych mieszkańców, władz gminy, radnych i sołtysów, na uroczystości wręczenia
statuetek DOBREGO DUCHA RATOWIC. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic dziękując
swoim najaktywniejszym członkom, sympatykom, współpracownikom i takim lokalnym
„zapaleńcom”jak my, przyznaje podziękowania w formie pięknej statuetki, przygotowanej
przez naszego lokalnego artystę. W ubiegłym, jubileuszowym dla nas roku dziękowaliśmy
w ten sposób poprzednim prezesom stowarzyszenia za ich wieloletnią pracę. W tym roku
Kapituła Nagrody doceniła aktywność czworga Ratowiczan – Pani Krystyny Skowera i
Pana Lesława Haniszewskiego, Pana Daniela Michalskiego i Pana Marcina Hojwy. To
osoby zaangażowane w życie ratowickiej społeczności od lat – na różnych płaszczyznach.
To także osoby do zadań specjalnych, zasłużone w pracach na rzecz stowarzyszenia, dla
których nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o działania dla naszej wsi. Nagrody
wręczyli Prezes TPR Pani Beata Jagielska i Sołtys Ratowic Pan Jarosław Jagielski.
Uroczystość uświetnił przepiękny pokaz tanecznych par sportowych Dance Projekt
Wrocław, prowadzonych przez Mistrzów Polski Andrzeja Suchockiego & Natalię
Piecewicz. Młodzież i Mistrzowie stworzyli wspaniały nastrój i dostarczyli wszystkim moc
cudownych wzruszeń podczas całego wieczoru!
Dziękujemy raz jeszcze nagrodzonym za bezinteresowność i zaangażowanie w sprawy
lokalnej społeczności i za to, że możemy na nich liczyć!

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Post Author: Marcin