1% podatku dla TPR 2022

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic – to niewiele, a może zdziałać wiele!
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od 17 maja 2006 prowadzi działalność jako organizacja
pożytku publicznego (opp). Status opp daje nam przywilej korzystania z 1% podatku
przekazanego nam przez podatników ale nakłada jednocześnie wiele obowiązków
związanych z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z tego źródła. Na co można wydać
te środki? Wyłącznie na działalność statutową. Czyli np.: na pokrycie kosztów związanych
z organizowaniem różnych imprez i uroczystości jak Parada Św. Marcina, Dożynki, Piknik
Rodzinny w szkole, jarmarki, zawody, kursy. Część tej kwoty stanowi obowiązkowy wkład
własny finansowy do projektów realizowanych przez TPR , z których korzystają dzieci,
młodzież i dorośli. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie generujemy zysków.
Efekt naszej pracy oparty jest na bezpłatnej – społecznej pracy członków stowarzyszenia
oraz innych osób bezinteresownie nas wspierających. Również zarząd TPR nigdy nie
pobierał i nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Zadowolenie mieszkańców i ich chęć
udziału w wydarzeniach jakie organizujemy jest dla nas największą zapłatą i motywacją do
działania. Ilość wpłat dokonanych w ramach 1% jest dla nas dowodem zaufania
wpłacających.
W ubiegłym roku podjęliśmy się wielu przedsięwzięć, prowadziliśmy kilka projektów,
kursów, organizowaliśmy imprezy i wycieczki dla dorosłych i dzieci.Cyklicznie wydajemy
dla państwa „Wieść Ratowickie” i „Kalendarz Ratowicki”, prowadzimy stronę internetową i
facebookową Ratowic.
Wszystkim Przyjaciołom Ratowic, za dotychczasowe wpłaty
oraz za każdą inną formę pomocy serdecznie dziękujemy.
Aby przekazać 1% podatku na TPR, należy wskazać w zeznaniu podatkowym
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic i podać numer KRS 0000256956
Możecie też Państwo zawsze przekazać dowolną wpłatę na konto Towarzystwa
Przyjaciół Ratowic /w tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać WPŁATA NA
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ/. Numer konta:04 9585 0007 0020 0200 0299 0001 BS
w Oławie.

Post Author: Marcin