Sukces w konkursie ZIELONY LAS

W czerwcu w sali Centrum Sztuki w Oławie odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVII edycję
konkursu ekologicznego „Zielony Las”, skierowanego do placówek oświatowych a organizowanego
przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. Galę uświetnił koncert zespołu Backstage. Po
występie ogłoszono wyniki konkursu. Wśród zwycięzców znalazła się młodzież z naszej szkoły. Szkoła
Podstawowa w Ratowicach zajęła III miejsce wśród 46 placówek z regionu biorących udział w
konkursie i otrzymała bon na 2000 zł, I miejsce w gminie w kategorii „najlepsza klasa” – 1700 zł
zdobyła kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ratowicach, a II miejsce w tej samej kategorii – 800 zł,
zdobyła klasa 7 z naszej szkoły. Nagrody w postaci bonów wręczył sekretarz gminy Marcin Golański.
Gratulujemy młodzieży ekologicznej postawy i świadomego dbania o środowisko naturalne.
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom Ratowic za pomoc w zbiórce i systematyczne „podrzucanie”
worków z plastikowymi butelkami, makulatury i zużytych baterii. Przy okazji przypominamy, że
konkurs trwa nadal, więc przez cały kolejny rok szkolny można przynosić pod szkołę zbędne surowce
wtórne.

Post Author: Marcin