Kurs motorowodny czerwiec 2020

Ostatnia szansa przed wakacjami na zdobycie uprawnień motorowodnych!

Pozostały jeszcze tylko dwa czerwcowe terminy, aby przed wakacjami zdobyć uprawnienia do powadzenia łodzi motorowych. Polecamy!

WYMAGANIA:
Ukończony 14 rok życia

UPRAWNIENIA:
Patent Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego uprawniający do:
1. Prowadzenia łodzi, jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kursy są dwudniowe. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbędzie się we Wrocławiu.
Poprowadzą je profesjonalni instruktorzy żeglarstwa i praktycy z dużym doświadczeniem.

Koszt szkolenia 800 zł/osoby. W opłatę wliczony jest koszt
egzaminu.

Post Author: Marcin