Pani Stanisława Żukowska Honorowym Obywatelem Gminy Czernica

W połowie maja mieszkanka Ratowic Pani Stanisława Żukowska odebrała z rak WójtaWłodzimierza Chlebosza statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czernica. Z wnioskiemo nadanie tytułu wystąpili nasz radny Jarosław Jagielski i Towarzystwo Przyjaciół Ratowic.Wszyscy znamy Panią Żukowską jako osobę od lat bardzo zaangażowaną w życie lokalnejspołeczności. Emerytowany pedagog, animatorka kultury i wieloletni kierownik SzkołyPodstawowej w Ratowicach […]

Wycieczka do Wrocławia

Okazuje się, że wcale nie znamy go tak dobrze jak nam się wydaje! Uświadomiliśmy to sobiedzięki wędrówkom po mieście i cudownym opowieściom oprowadzającej nas przewodniczkiPani Marty Miniewicz, w jedną sierpniowych sobót. Stare Miasto, Panorama Racławicka, Rynek z dwoma ratuszami, unikatowy, zaciszny i tajemniczy Ostrów Tumski z majestatycznąkatedrą, kamieniczki, kościoły, wieże i zaułki są teraz mniej zagadkowe. Podziwialiśmypiękno nadodrzańskich bulwarów, mosty […]

Nowe obowiązki właścicieli budynków!

1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia wCentralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła ispalania paliw.Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniutermomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który […]

O CO CHODZI Z TYM SPISEM?

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań2021.Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludnościi mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstwrolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisupowszechnego […]

Ratowiczanie maja 10 lat!

Pod koniec czerwca br. Zespół Ludowy RATOWICZANIE obchodził swój jubileusz. Podczasuroczystości w naszej świetlicy artyści zebrali moc gratulacji, prezentów i serdeczności. Wśród wieluwspaniałych Gości, którzy zaszczycili to święto swoją obecnością byli przedstawiciele lokalnychwładz, organizacji społecznych, redakcji muzycznej Radia Wrocław, wszystkie zaprzyjaźnioneokoliczne zespoły, nasz Proboszcz, przyjaciele zespołu. Wszyscy dziękowali za wytrwałość,poświęcenie, zachowywanie tradycji i radość jaką […]

ᴛᴀᴊᴇᴍɴɪᴄᴀ ғᴀʙʀʏᴋɪ „ʙᴜɴᴀ ɪɪɪ” ᴡ ʀᴀᴛᴛᴡɪᴛᴢ/ʀᴀᴛᴏᴡɪᴄᴇ

Styczeń 1940 rok Rattwitz/Ratowice.Do Rattwitz/Ratowic przyjeżdża z zadaniem budowy fabryki kauczuku i gumy (buny)Max Faust. Max Faust jest starszym inżynierem w koncernie I.G.Farben. Teraz jakokierownik budowy będzie realizował Vierjahresplan (4-letni plan rozwojugospodarczego III Rzeszy, którego komisarzem był Herman Göring). W styczniuzaczyna się pierwszy etap budowy fabryki – obiekty obrony przeciwlotniczej fabryki,zgodnie z wytycznymi planu.Historia planu […]

Dobry Duch Ratowic

Aktywne stowarzyszenie wiejskie to szansa. Szansa na ciekawe działania, na zdobyciepieniędzy dla wsi, szansa na uaktywnienie sporej grupy ludzi. Jest to też szansa na budowaniefajnej, przyjaznej miejscowości, takiej jakiej chcą jej mieszkańcy. Tak pomyśleliśmyprzyglądając się niegdyś działaniom prężnych stowarzyszeń na Opolszczyźnie. A może bytak u nas…Jak to się zaczęło?To był rok 2005. A u nas […]

Ratowice najciekawszą miejscowością Dolnego Śląska!!!

W trwającym przez dwa ostatnie, kwietniowe tygodnie plebiscycie TOP5 nanajciekawszą miejscowość Dolnego Śląska Ratowice zajęły pierwsze miejsce!W kwietniu Radio Wrocław wytypowało nasze Ratowice do grona pięciu finalistówplebiscytu na najciekawszą miejscowość Dolnego Śląska! Zwracano uwagę na położenie,zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe ale też działania, aktywność mieszkańców.Przez kolejne trzy soboty od 17 kwietnia do 1 maja 2021 mogliśmy […]

Wycieczka do Poznania

Przy fantastycznej pogodzie i w świetnej atmosferze uczestnicy zwiedzali miejsca związane zpoczątkami Państwa Polskiego i miejsca pochówku pierwszych władców, poznańską starówkę,Ostrów Tumski, poznali największą w Polsce Palmiarnię i wiele innych atrakcji. Szczególnieinteresujące okazało się też Rogalowe Muzeum Poznania, gdzie poza warsztatami wypieku słynnychrogali świętomarcińskich nasi turyści przekonali się, w jaki sposób rogale w ogóle trafiły […]

Zawody agility „Stay NEGATIVE!” w Ratowicach

W weekend 12-13. czerwca 2021r. na boisku w Ratowicach odbyły się oficjalne zawody agility podpatronatem Związku Kynologicznego w Polsce. Wzięło w nich udział ponad stu zawodników z całejPolski, a sędziował pan Petr Dostal z Czech.Agility jest sportem kynologicznym, w którym pies kierowany ruchami i komendami głosowymiprzewodnika pokonuje tor, złożony z takich przeszkód jak stacjonaty, tunele, […]

Z Ratowic do Afganistanu

Bartłomiej Haniszewski – trzydziestoletni mieszkaniec Ratowic, od 10 lat zawodowyżołnierz, lekarz. Na co dzień pracuje w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym, a dodatkowo robispecjalizację z chirurgii ogólnej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy ul. Weigla weWrocławiu.Bartek jest też wielkim fanem sportu – i to bardzo aktywnym fanem. To zresztą tradycjarodzinna. Poza jazdą rowerem, bieganiem i żeglarstwem […]