Dni wolne w 2019 r. Zaplanuj długi weekend lub urlop

Rok 2019 nie poskąpi nam w kalendarzu dat, które zwykliśmy nazywać długimi weekendami. Tak się szczęśliwie składa, że będzie ich aż siedem. Wystarczy, że załatwisz sobie w pracy pojedyncze dni wolnego. Zobacz, przy okazji jakich świąt będzie taka możliwość. Jak zaplanować długi weekend Aż siedem razy w nadchodzącym roku możemy przedłużyć sobie świąteczno-weekendowy wypoczynek, uzyskując […]

PODSUMOWANIE ROKU 2018

Przełom roku zawsze jest okazją do podsumowań i planów na przyszłość. Przygotowując sprawozdanie sołeckie za 2018 rok jak zawsze zastanawiałem się czy to był udany rok dla Ratowic. Mimo, że budżet gminy od kilku lat prawie nas nie uwzględnia, to jak się okazuje Ratowiczanie to ludzie bardzo zaangażowani, a trudności ich tylko motywują, a nie […]

Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą skorzystać rodziny wielodzietne, a za takie uważa się te, które mają co najmniej troje dzieci. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia przez dzieci 18. lub 25. roku życia (w przypadku nauki). Rodzice mogą […]

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu, a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,  nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny […]