SPRAWOZDANIE SOŁTYSA ZA 2022 ROK

Rok 2022 przyniósł wiele trudności i niepewności. Głównym powodem, choć nie
jedynym, była wojna, która wybuchła tuż za naszą granicą i związane z nią problemy. Kryzys
uchodźczy, gwałtowny wzrost cen, gwałtownie drożejące media to wszystko nie nastrajało
optymistycznie. Jednak życie sołectwa toczy się cały czas. Mimo niewielkich środków,
korzystając z hojności sponsorów i podpierając się funduszem sołeckim udało się
zrealizować wiele rzeczy. Dlatego jak co roku o tej porze, przygotowałem sprawozdanie z
działalności sołtysa i życia naszej wsi w 2022 roku.
I. Inwestycje
Podczas zebrania i rozmów z mieszkańcami, wskazali oni szereg spraw koniecznych
do realizacji we wsi. Złożyłem je w formie wniosków do realizacji w budżecie gminy na 2022
rok. Były to:
1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych,
remont toalet, naprawa filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie
sali/.
2. Budowa zatok i przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej
(partycypowanie w kosztach).
3. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic.
4. Podjęcie odpowiednich kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów
do Ratowic przy drodze wojewódzkiej, tzw. lewoskrętów /złożenie wniosku,
partycypowanie w kosztach/.
5. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą /złożenie
wniosku, partycypowanie w kosztach/.
6. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole Podstawowej (wykupienie trenu obok
szkoły).
7. Naprawa elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku wspólnotowego w centrum
wsi.
8. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami i Czernicą.
9. Uzupełnienie oświetlenia ulicy Słonecznej , Leszczynowej, Wiśniowej, Spokojnej.
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej, Wiśniowej,
Leszczynowej, Lawendowej i Nowej
11. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
12. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej.
13. Poprawienie nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy
Spacerowej i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy Czereśniowej.
14. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie
liczby kursów komunikacji dotowanej przez UG

Większość z propozycji sołectwa zgłoszonych jako wnioski do budżetu na 2022 rok
nie została zrealizowana, więc do budżetu na 2023 rok zgłosiłem ponownie prawie wszystkie
te wnioski.
A co udało się zrobić?
Trwają prace przygotowawcze przed remontem świetlicy. Zwolniono wreszcie pomieszczenie
zajmowane przez jedną z firm telekomunikacyjnych. Chcemy je przeznaczyć na dodatkowe
toalety. Przeprowadzono inwentaryzację budynku i przygotowywany jest projekt.
Pojawiła się też nadzieja na przystanki przy drodze wojewódzkiej. Rozmowy, pisma,
spotkania – ciągle odbijaliśmy się od ściany. Pisałem o tym kilka razy. W tej chwili mamy
deklarację, że przystanki w tym roku powstaną. Czas pokaże.
Wiosną zostały zakończone prace przy poprawie nawierzchni wjazdów do Ratowic. Zadanie
zostało sfinansowane przez UMWD.
Ze środków budżetowych gminy natomiast wykonano remont dachu szkoły za ponad 600 tys.
zł., oraz dokumentację projektową na chodniki wzdłuż ul. Wrocławskiej.
Z terenu parku za świetlicą zniknęły nielegalnie ustawione tam przed laty szopy.
Porządkujemy park szukając możliwości udostępnienia go. Przygotowano już projekt
zagospodarowania tego terenu. Systematycznie koszono pobocza, boisko i inne tereny
zielone we wsi. Przy wyjeździe z ul. Słonecznej na Polną zamontowano lustro, które
poprawiło bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. W sierpniu dokonano napraw polegających
na wypełnianiu ubytków i spękań nawierzchni jezdni ul. Nowej, Słonecznej, Wiśniowej i
Leszczynowej. Uzupełniono tłuczniem dojazd do ul. Makowej. Wymieniono jedną z
nagrzewnic gazowych w świetlicy. Dokonano niezbędnych napraw na placach zabaw.
Zgłaszałem pisemnie i ustnie szereg innych problemów mieszkańców, np. zły stan
nawierzchni niektórych ulic i elewacji budynku w rynku, źle działające ogrzewanie świetlicy,
kłopoty komunikacyjne, zniszczenia na placu zabaw i przystankach, potrzebę udostępnienia
przejścia przez jaz i śluzę okolicznym mieszkańcom .
II. Fundusz sołecki
Na 2022 rok dysponowaliśmy kwotą 55 988 zł z funduszu sołeckiego. Wraz z Radą
Sołecką rozdzieliliśmy ją w następujący sposób:
1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych 4000,-
2. Zrekultywowanie terenu i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego 12 300,-
zmontowanie ławki, pergoli, kosza na śmieci, lampy na klombie w centrum wsi
3. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw 20 000,-
4. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego” 2500,-
5. Zakup tuszu i papieru do druku „Wieści Ratowickich”, oraz opłacenie domeny strony
internetowej wsi 2500,-

6. Doposażenie i renowacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej 6688,-
7. Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, promocja wsi, wkład własny do
projektów 8000,-
W ramach doposażania świetlicy zakupiliśmy nowe piekarniki do kuchni, dwa
parawany, oświetlenie sceny, pojemniki do przechowywania naczyń szklanych, szampanówki
i drobny sprzęt kuchenny. Uporządkowaliśmy także magazyn w świetlicy i zamontowaliśmy
w nim nowe regały. Na początku roku zamontowaliśmy dwie tablice naszej ścieżki
historycznej zakupione dzięki dotacji z UG. Dokonaliśmy przeglądu i niezbędnych napraw na
placach zabaw, uporządkowaliśmy teren na placu festynowym. A na placu zabaw
zamontowany został duży domek ze zjeżdżalnią dla najmłodszych. Uzupełniliśmy o kolejne
elementy nasadzeń i małej architektury klomb w rynku (pergola, ławka, oświetlenie solarne,
kosz na śmieci).
Z własnych środków – sponsorskich, bądź prywatnych – systematycznie
uzupełnialiśmy nasadzenia i zabezpieczenia drzewek, uprzątnęliśmy ze śmieci teren za
świetlicą, ulicę Baltazara Działasa przy kościele. Wraz z wolontariuszami kilkukrotnie w
ciągu roku sprzątaliśmy chodniki, pobocza i wjazdy do Ratowic ze śmieci. Kupowaliśmy też
kwiaty do „witaczy”. Regularnie wycinaliśmy krzaki zasłaniające widoczność przy łuku drogi
w okolicy cmentarza. Wspólnie z kilkoma mieszkańcami naprawiliśmy zniszczony drewniany
krzyż przy lapidarium na cmentarzu i wyczyściliśmy zarośnięte pomniki. Wiosną
pomalowaliśmy zagrzybione ściany w świetlicy. W okresie przedświątecznym
zainstalowaliśmy choinkę w centrum wsi.
Od końca lutego funkcjonował w świetlicy stały punkt zbiórki i pomocy dla
uchodźców z Ukrainy, którym sukcesywnie przekazywaliśmy wsparcie od Ratowiczan. Tu też
mogłem liczyć na pomoc organizacyjną mieszkańców i wolontariuszy ze szkoły.
III. Imprezy wiejskie
Niektóre z zaplanowanych na początek roku 2022 cyklicznych imprez, jak np. Babski
Wieczór, nie mogło się odbyć ze względu na ograniczenia pandemiczne. Udało się jednak
zorganizować piękne pokazy taneczne przygotowane przez Dance Projekt z Wrocławia na
czele z Mistrzami Polski w tańcach latynoamerykańskich Andrzejem Suchockim&Natalią
Piecewicz. W kwietniu zaprosiliśmy mieszkańców na tradycyjny Jarmark Wielkanocny. W
maju przygotowaliśmy V Ogólnopolski Zjazd Nowosiółczan i Puźniczan w którym
uczestniczyło kilkadziesiąt osób z całej Polski. Przy tej okazji odnowiliśmy i udostępniliśmy
ponownie makietę Puźnik. W połowie czerwca odbyły się na naszym boisku bardzo
widowiskowe oficjalne zawody psów pod patronatem Związku Kynologicznego w Polsce.
Spore zainteresowanie wzbudziła lipcowa Wystawa Liliowców w Ratowicach przygotowana
przez Szkółkę Roślin Ozdobnych z Ratowic. To wydarzenie, które na pewno będzie
cykliczne. Dużym powodzeniem cieszył się zorganizowany przeze mnie we wrześniu wyjazd
na Święto Grzyba Leśnego do zaprzyjaźnionego Międzyborza. Październik to miesiąc
seniorów. Z tej okazji przygotowaliśmy uroczystość dla naszych Seniorów z pięknym
koncertem w wykonaniu Janusza Cedro. Tradycyjnie już, 11 listopada uczciliśmy rocznicę

odzyskania przez Polskę niepodległości Paradą św. Marcina z Orkiestrą Dętą ze Strzelina.
Przygotowaliśmy też wieczornicę z niezwykłym występem uczniów naszej szkoły i
koncertami zespołów Ratowiczanie i Gieni Dudki. W listopadzie zorganizowaliśmy też
bardzo udaną Zabawę Andrzejkową. Dochód z zabawy przeznaczyliśmy na przygotowanie
spotkania ze Świętym Mikołajem dla naszych najmłodszych – jak zawsze z wieloma
atrakcjami. W połowie grudnia podziwialiśmy naszych najmłodszych adeptów tańca w
Pokazie Mikołajkowym na zakończenie sezonu. Tradycyjnie tuż przed świętami odbył się
Jarmark Adwentowy. Jak policzyliśmy – był to w sumie nasz trzydziesty drugi jarmark w
Ratowicach. Rok 2022 zakończyliśmy wielkim Balem Sylwestrowym.
Imprezy i uroczystości nie udałyby się tak dobrze, gdyby nie sponsorzy, a także
pomoc Ratowickiego Koła Gospodyń i Gospodarzy, na którą nadal mogę liczyć.
Doposażamy sukcesywnie świetlicę w naczynia, drobny sprzęt i dekoracje. Koło aktywnie
włączyło się w organizację Andrzejek, Mikołajek, obu jarmarków i kilku naszych akcji
charytatywnych.
IV. Świetlica wiejska
W świetlicy zawsze sporo się dzieje. Było kilkadziesiąt wynajmów na uroczystości
rodzinne. Trzeba tu przypomnieć, że środki finansowe pozyskane z wynajmów trafiają do
budżetu gminy. Systematycznie odbywały się w świetlicy zajęcia gimnastyki dla dorosłych,
próby zespołu „Ratowiczanie”, zajęcia profilaktyczne dla dzieci. Młodzież regularnie trenuje
taekwon – do, w dwóch grupach wiekowych, profesjonalnie prowadzonych przez Sportową
Akademię Taekwon-do ITF. Odbywają się też zajęcia taneczne dla dzieci z Akademią Dance
Projekt z Wrocławia. Swoją siedzibę ma tu Koło Wędkarskie „Burza”, odbywają się zebrania
TPR i innych organizacji, uroczystości szkolne. Kilkukrotnie gościliśmy w świetlicy harcerzy
z zaprzyjaźnionych hufców.
V. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

W ostatnim roku, jak zawsze, stowarzyszenie było motorem wielu działań i
aktywności mieszkańców naszej wsi. Uczestniczyło m. in. w konkursie ofert na realizację
zadań gminnych i otrzymało środki na kontynuację pięciu prowadzonych przez nie projektów:
warsztaty dla zespołu „Ratowiczanie”, gimnastykę „Zdrowy kręgosłup”, wycieczki w ramach
popularnej „Pocztówki z Dolnego Śląska”, zimowe wyjazdy na narty, zajęcia taneczne dla
dzieci. Zajęcia gimnastyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich
nasi mieszkańcy i sąsiedzi z innych miejscowości. Odbywały się regularne próby i warsztaty
dla zespołu ludowego „Ratowiczanie”, który z powodzeniem kultywuje tradycje śpiewania
pieśni dolnośląskich i nie tylko. W 2022 roku kapela zdobyła III miejsce na VIII Festiwalu
Kultury Ludowej w Wilkowie, wystąpiła też z wieloma koncertami m. in. w Chwałowicach,
Jelczu Laskowicach, Kamieńcu, Św. Katarzynie, Grędzinie, Wójcicach.
W ubiegłym roku aż sześć razy zaprosiliśmy mieszkańców gminy Czernica na zimowe,
rekreacyjne wyjazdy w góry do Jakuszyc, Szklarskiej Poręby i na Przełęcz Jugowską. A

latem, w ramach popularnej „Pocztówki z Dolnego Śląska”, zorganizowaliśmy cztery
jednodniowe wycieczki turystyczne – do Pszczyny, Łodzi, Lubiąża i do Gniezna.
TPR w drugiej połowie 2022 roku pozyskało dodatkowe środki z UG dla zespołu
Ratowiczanie, który ma pod swoja opieką. Stowarzyszenie zrealizowało także kolejny projekt
dotowany przez pobliską firmę Toyota. W ramach tego projektu ustawiono trzynastą już
tablicę naszej ścieżki historycznej – przy ul. Sportowej oraz zorganizowano piknik z historią
dla młodzieży szkolnej. Wszystkie tablice historyczne zostały też wyposażone w kody QR,
które – z pomocą czytnika w telefonie – pozwalają na sprawne wyszukiwanie mapki ścieżki
historycznej i informacji o Ratowicach.
Stowarzyszenie inicjowało i wspierało wiele innych przedsięwzięć. Kolejny raz
ufundowało statuetki Dobrego Ducha Ratowic, które zostały wręczone czterem aktywnym
mieszkańcom – osobom zaangażowanym w pracę dla Ratowic: Krystynie Skowera,
Lesławowi Haniszewskiemu, Danielowi Michalskiemu i Marcinowi Hojwie. Zorganizowano
m. in. kolejną edycję bożonarodzeniowego konkursu na najciekawiej wystrojoną posesję, a
także, we współpracy ze szkołą, konkurs dla dzieci „Ratowice wczoraj i dziś”, historyczne
spotkanie międzypokoleniowe, kilka edycji kursu motorowodnego. Dofinansowano także
nasadzenia roślin i zakupy trwałej żywności dla potrzebujących mieszkańców wsi Sadowe na
Ukrainie.
W styczniu 2022 stowarzyszenie złożyło do Zarządu Centralnego Portu
Komunikacyjnego petycję w sprawie zaniechania planowanego przez naszą gminę przebiegu
trasy Kolei Dużych Prędkości. Petycję podpisało kilkuset mieszkańców naszej gminy.
Przedstawiciele TPR uczestniczyli w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra
Widawa, której jest członkiem i w tworzeniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od lat prowadzi ratowicką, aktualizowaną na
bieżąco, stronę internetową (www.ratowice.pl) i prężny profil na facebooku
(Fb:Towarzystwo Przyjaciół Ratowic). Dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi, już
dwunasty rok wydaje bezpłatne „Wieści Ratowickie” – w sporym, jak na nasze możliwości,
nakładzie – 350 sztuk. Już po raz piętnasty ukazał się „Kalendarz Ratowicki”. Stale rośnie
gromadzone przez TPR Cyfrowe Archiwum Ratowic.
VI. Inne działania
Wiele mamy jeszcze do zrobienia. Zabytkowa świetlica jest intensywnie użytkowana
i wymaga natychmiastowego remontu. Jest na to szansa w najbliższych latach. Potrzebujemy
bezpiecznego parkingu przy szkole. Staramy się o zakup pobliskiego terenu, który pozwoli na
zapewnienie wygodnego parkingu, czy ewentualną rozbudowę szkoły. Trwa generalny remont
naszego kościoła. Elewacja kamienicy w rynku wymaga natychmiastowego odnowienia.
Niepokój mieszkańców budzi też problem notorycznego zaśmiecania terenów
nadodrzańskich. Jest natomiast nadzieja na odtworzenie parku za świetlicą i długo
wyczekiwane chodniki w centrum wsi. Kilkakrotnie interweniowałem w sprawie problemów
komunikacyjnych i nowych rozkładów jazdy autobusów, złożyłem kolejne pisma w UG, w

firmie Polbus, w Beskidzie, w DSDiK, spotkałem się też z jednym z posłów na Sejm RP, z
marszałkiem województwa i z władzami gminy Jelcz -Laskowice. Niestety nasza sytuacja
komunikacyjna nadal jest bardzo trudna. Liczymy, że w tym roku uda się doprowadzić do
budowy zatoki i przystanku przy drodze 455, bo w tej chwili praktycznie nie mamy
połączenia autobusowego z Jelczem -Laskowicami. Miniony rok był także czasem starań o
zaniechanie pomysłu poprowadzenia linii kolei dużych prędkości przez naszą gminę.
Szczęśliwie spółka CPK wiosną wycofała się z niekorzystnego dla nas wariantu, który miał
przebiegać w bezpośredniej bliskości Ratowic. Ostatecznie wybrano jednak inny, też
niekorzystny wariant, który przechodzi przez Czernicę.
Ale cieszymy się z każdego sukcesu. Dyrekcja RZGW przychylnie ustosunkowała się
do prośby mieszkańców, władz Gminy Czernica i Gminy Siechnice o możliwość
udostępnienia turystycznego przejścia przez przebudowany Stopień Wodny Ratowice. Z
inicjatywy UG powstał także ciekawy film o przedwojennej żegludze w Ratowicach
(www.youtube.com/watch?v=pIMXXAbtrx8). Mieliśmy swoją sporą reprezentację w
zimowym Biegu Piastów. Dało się zauważyć kilkunastoosobową ekipę RTC na bardzo
trudnych biegach „Runnmagedon” i w Biegu Survivalowym. We wrześniu, Koło Wędkarskie
„Burza” przeprowadziło II Zawody Wędkarskie o Puchar Sołtysa wsi Ratowice. Młodzież
szkolna zadbała o porządek przy lapidarium na cmentarzu. Pamiętała też o pomniku
upamiętniającym więźniów hitlerowskiego obozu AEL Rattwitz. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ratowicach, kolejny raz zdobyli czołowe miejsca w regionalnym konkursie
ekologicznym. Bardzo aktywnie działa szkolne koło wolontariatu, na ich pomoc też mogę
liczyć. W listopadzie odbyła się podniosła uroczystość wciągnięcia flagi na nowy maszt przy
szkole. Cieszymy się z sukcesu nauczycielki SP Ratowice, Pani Sylwii Kopczyk, która
zdobyła tytuł Nauczyciela Roku 2022 powiatu wrocławskiego. Systematycznie swoje zdjęcia
realizuje u nas ekipa filmowa „Pierwszej Miłości”. Jesienią gościliśmy w Ratowicach
mieszkańców sąsiednich miejscowości z wizytą studyjną w ramach projektu „Blisko”
realizowanego przez gminną bibliotekę. Ratowicka biblioteka systematycznie zapraszała na
spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia czytelnicze i przedstawienia dla dzieci.
Wielu Ratowiczan ucieszyła wiadomość, że w listopadzie centralne władze ukraińskie
wydały zgodę na rozpoczęcie prac archeologiczno- poszukiwawczych mogiły Polaków
zamordowanych w Puźnikach, w lutym 1945 roku. Prace mają ruszyć już wiosną 2023 roku.
Jestem wdzięczny mieszkańcom, którzy angażują się w akcje dla wsi np. wspólnie
pieczenie rogali świętomarcińskich, lepienie pierogów na jarmark, pieczenie ciast na
charytatywne akcje, czy dbałość o rośliny na bunkrach, w gazonach w rynku, montaż tablic,
organizowanie imprez. Często sami wychodzą z inicjatywą. To bardzo budujące i dziękuję im
za to. Cieszę się tym bardziej, że także młodzi ludzie czują się współodpowiedzialni za
sprawy wsi. Coraz więcej osób chce mieszkać w Ratowicach, powstaje sporo nowych
domów, mieszkańcy dbają o obejścia, a turyści chwalą urodę i czystość. Aktywne są nasze
organizacje społeczne. Zawsze mogę liczyć na pomoc członków Rady Sołeckiej, lokalnych
przedsiębiorców, szkoły, biblioteki i niezawodnej młodzieży. Dobrze układają się też
kontakty i współpraca z wieloma samorządowcami z sąsiednich miejscowości i gmin.

Naszą wspólnotę i solidarność widać szczególnie w trudnych momentach. Wraz z
wieloma Ratowiczanami włączaliśmy się w różne akcje charytatywne: jak choćby WOŚP,
piknik na rzecz dzieci w Kamieńcu, akcja „Plecaczek”, czy pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Piękną postawą wykazali się miejscowi przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na mój apel i w
krótkim czasie uzbieraliśmy spore środki na zakup żywności i chemii domowej dla
mieszkańców dawnej Nowosiółki Koropieckiej na Ukrainie, które przekazaliśmy
potrzebującym. Trzykrotnie zorganizowałem transport na wschodnią granicę, przywieźliśmy
stamtąd uciekające przed wojną kobiety z dziećmi. Przygotowaliśmy także miejsca
noclegowe.
Takie momenty pokazują wyraźnie, że możemy na siebie nawzajem liczyć. Jestem Wam za to
szczególnie wdzięczny.
To tylko krótkie podsumowanie, ale pamiętajmy, że za każdym wspomnianym przeze
mnie zadaniem stoi ogrom pracy i zaangażowani, jak zawsze, Ratowiczanie. Dlatego Wam
wszystkim, którzy nigdy nie odmawiacie mi pomocy DZIĘKUJĘ. Życzę nam wszystkim
dobrego roku 2023.
Jarosław Jagielski
Sołtys Ratowic

Post Author: Marcin