Sprzątanie świata 2015

Dnia 18.09.2015 r. w Szkole Podstawowej w Ratowicach odbyło się “Sprzątanie świata”. Uczniowie wraz z opiekunami wyszli w teren z workami na śmieci. Uprzątnęliśmy  większość ulic, boiska, place zabaw. Zebraliśmy sporo  śmieci, które zostały wywiezione dzięki uprzejmości ZGK. Teraz pozostaje nam dopilnować by nikt nie śmiecił.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna, ogólnopolska lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie estetyki otoczenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Propagujemy w ten sposób prawidłowe postawy wobec przyrody, która nas otacza. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ratowicach od wielu lat są zaangażowani w akcje ekologiczne poprzez zbiórki surowców wtórnych, udział w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Fundajcę FER, lekcje terenowe w parkach krajobrazowych i narodowych oraz poprzez coroczną akcję sprzątania najbliższej szkole okolicy. Serdecznie dziękujemy też Urzędowi Gminy Czernica i firmie ALBA za dostarczenie rękawiczek ochronnych, worków i nagród dla najaktywniejszych „zbiórkowiczów”.

Post Author: Marcin

Dodaj komentarz