Smog w Ratowicach

Ciemny, gęsty dym z komina, a czasem nieprzyjemny, duszący zapach to znak, że ktoś w pobliżu pali w piecu śmieciami i przy okazji nas podtruwa. To częsty niestety,  jesienno – zimowy obrazek w Ratowicach. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Nie jest to proste, ale nie niemożliwe. Musimy uświadomić sobie i innym, jak bardzo  szkodzi to nam wszystkim. Wystarczą dwa, trzy smrodzące kominy byśmy nie mogli swobodnie oddychać

Nie ma chyba takiej części naszego organizmu, która nie cierpi z powodu trucizn powstających podczas spalania śmieci.

Wodę możemy filtrować, żywność wybierać ekologiczną, nawet wyprowadzić się możemy w czystszą okolicę, ale przed zanieczyszczeniami powietrza tak łatwo nie uciekniemy. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z ogrzewania domów własnymi piecami. A najgorsze zanieczyszczenia powstają, gdy z tych pieców robimy śmietnik. Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów rocznie. To dużo. Rozwiązaniem nie jest jednak wykorzystywanie domowego pieca jak spalarni śmieci. Proces spalania w spalani przemysłowej odbywa się w wysokich temperaturach, od ok. 850 do ponad 1000 st. C. W domowych kotłowniach czy innych paleniskach temperatura jest niższa.  Dodatkowo, w przypadku  kotłowni przydomowych nie są instalowane żadne instalacje oczyszczające gazy emitowane z procesów spalania. W związku z tym do powietrza trafiają związki bardzo toksyczne.

Co najbardziej szkodzi naszemu zdrowiu?

Bardzo niebezpieczne w spalaniu w przydomowych instalacjach jest spalanie materiałów z PCV.  W końcowym etapie spalania powstają wówczas związki, w których składzie jest chlor. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza może on stworzyć kwasy i inne substancje pochodne. Dodatkowo jeżeli spalamy – na przykład po remoncie – piankę poliuretanową albo buty, odzież, stare klejone meble… może być emitowany do atmosfery cyjanowodór. To jeden z najbardziej toksycznych związków. W przypadku butelek typu PET, worków plastikowych, opakowań po jogurtach – emitowane są dioksyny. To są związki bardzo niebezpieczne, które zagrażają całemu naszemu organizmowi. Są medycznie udokumentowane przypadki chłoniaka czy mięśniaka, a także nowotwory płuc czy układu pokarmowego. Ponadto dioksyny zgubnie działają na hormony – najbardziej obrywa tarczyca. Większość szkodliwych substancji oddziałuje jednak długoterminowo – co widać szczególnie w przypadku chorób nowotworowych. Zanieczyszczenia wchłaniamy przez skórę, oczywiście cierpi układ oddechowy, ale także pokarmowy. Dla przykładu: jedząc marchewkę z naszego ogródka, który jest w pobliżu trujących kominów – też sobie szkodzimy. Mimo że marchewkę zbieramy latem czy jesienią, a palimy zimą. To wszystko się później akumuluje się w naszym organizmie.

Niewiele osób bierze tez pod uwagę, że możemy łatwo zakleić piec i przewód kominowy – po prostu go uszkadzamy i powstają choćby pęknięcia w strukturze wewnętrznej komina.  Jeśli niektórych nie przekonuje argument, że trują, to chociaż niech ich przekona, że sami sobie niszczą instalację, lub narażaja się na zaczadzenie.

 

 

Jak sobie radzić?

Jak sobie pomóc?

Najprościej jest delikatnie zwrócić uwagę sąsiadowi, by jednak starał się zadbać o własne zdrowie, a przy okazji ulżył sąsiadom. Jeśli nie poskutkuje trzeba przedsięwziąć bardziej drastyczne środki.

Wobec łamania przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska możemy zwrócić się do starosty lub wójta  powiadamiając te organy o podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. Muszą oni wtedy podjąć czynności wyjaśniające. Kwestie związane z kontrolą są regulowane w art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowi on, że marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska (w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta). Mogą oni upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontro

Możemy zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia policję, ale nie ma ona uprawnień takich jak wskazane wcześniej organy.

Spalanie śmieci karane jest mandatem do 500 zł albo przez sąd grzywną nawet do 5 tys. zł.
źródło:

http://www.wroclaw.pl/srodowisko/palenie-smieci-truje

http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/palenie-smieciami-w-piecu-glupota-i-wykroczenie-co-grozi-za-palenie-smieciami

http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/jakwygrac/szczegoly,jak-zglosic-palenie-smieci,26.html

 

 

Post Author: Marcin