KONKURS „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W piątek, 23 października  w Szkole Podstawowej w Ratowicach   odbył się konkurs “ Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. W dwóch etapach – pisemnym i ustnym – wzięło  udział aż 24 uczniów szkoły, mieszkańców różnych miejscowości gminy. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i znajomością spraw społecznych, historii, geografii i przyrody naszej okolicy. Konkursowe zmagania były bardzo wyrównane. Ostatecznie, po dwóch dogrywkach wygrała uczennica klasy VII Natalia Gazda, która nieznacznie wyprzedziła Hannę Michalską i Patryka Olszewskiego. Świetnie zaprezentowali się też Michalina Żygadło, Kornel Bigda i Antonina Jankowicz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom ich szerokiej wiedzy o środowisku lokalnym i historii. Konkurs przygotowany we współpracy z Towarzystwem przyjaciół Ratowic, był jednym z elementów projektu powstania ścieżki historycznej, na którą towarzystwo pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację konkursu Pani Beacie Jagielskiej – Prezes TPR, Panu Jarosławowi Jagielskiemu – Sołtysowi Ratowic i Panu Grzegorzowi Jarząbkowi – nauczycielowi historii SP Ratowice. Dziękujemy także serdecznie za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu Panu Staroście Powiatu Wrocławskiego Romanowi Potockiemu i Wójtowi Gminy Czernica Panu Włodzimierzowi Chleboszowi, oraz Towarzystwu Przyjaciół Ratowic. Dziękujemy bardzo wspaniałej, zaangażowanej, aktywnej młodzieży. To była doskonała lekcja lokalnego patriotyzmu i na pewno wrócimy do kolejnych edycji konkursu.

Post Author: Marcin