Dopłaty do wymiany pieców.

Na styczniowej sesji Rady Gminy  uchwalono uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica, poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.  Uchwała daje możliwość dopłaty do wymiany pieca w wysokości  3 000 zł. Otrzymać może ją każdy, kto spełni warunki wymiany. Wśród nich jest m. in. likwidacja starego pieca. Dotacja przekazywana jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Szczegółowy   regulamin znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.czernica.pl/…/628/…/2019/uchwaly/1/IV_33_2019.pdf
Przy okazji  warto przypomnieć, że można także postarać się o dodatkową dotację z rządowego programu  Czyste Powietrze.
https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.  Tu też trzeba spełnić kilka warunków, ale można otrzymać dodatkową dotację w wysokości zależnej od dochodów.  Trochę pracy, ale na pewno warto.

Post Author: Marcin